Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 063-1/2006 Ob-16198/06 , Stran 4582
Na podlagi 32. in 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 - UPB1 in 21/06 odl. US RS) in 15. in 16. člena Statuta Centra za socialno delo Krško, Svet centra razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidat/ka mora ob splošnih pogojih določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (smer socialno delo, psihologija, pedagoška smer in njene specialne smeri ter upravna, pravna ali sociološka smer) in 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (v kolikor ga kandidat nima opravljenega, ga bo moral opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja). Direktor/ica bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Pričetek mandata je 1. 12. 2006. Ob prijavi na razpis naj kandidat/ka predloži kratek življenjepis. Prijavi, kateri so priložena ustrezna dokazila, naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Center za socialno delo Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško, z oznako ``za razpis direktorja``. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

AAA Zlata odličnost