Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 8010-2/2006-83 Ob-16629/06 , Stran 4553
V javnem razpisu za dodeljevanje posojilnih sredstev za projekte spodbujanja razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006, Ob-11985/06, Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica se: 1. besedilo pod poglavjem II. – Nameni dodeljevanja, točka 2. – Upravičenci, pravilno glasi: Upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki imajo dejavnost registrirano po veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah ter bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006 ter 23 z dne 3. 3. 2006) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij III, katerega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo. 2. besedilo pod poglavjem II. – Nameni dodeljevanja, točka 4. – Splošni pogoji dodeljevanja, poglavje A/tč. 8, pravilno glasi: Upravičenci lahko za posamezen projekt prejmejo največ 35% iz Osrednjeslovenske regije oziroma 40% iz ostalih regij (mala in srednje velika podjetja največ 50 (Osrednjeslovenska regija) oziroma 55% (ostale regije)) državnih pomoči v skladu z regionalno karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije. 3. besedilo pod poglavjem VII. – Rok in način prijave, točka 2. – Datumi odpiranja vlog, pravilno glasi: Razpis je odprt do vključno 30. 6. 2006. Prijave lahko vlagatelji oddajo osebno ali priporočeno po pošti do vključno 30. 6. 2006.

AAA Zlata odličnost