Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 381/06 Ob-16605/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 381/06 z dne 2. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Franceta Prešerna 28, stoječe na parc. št. 638/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 36,02 m2, last zastaviteljice Štefice Šalić, Cesta Franceta Prešerna 28, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33 A, Ludmannsdorf/Bilčovs, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost