Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Su 010601/2006 Ob-16230/06 , Stran 4583
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB1, št. 35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06 in 29/06), Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pravosodni sodelavec – referent za izvršbe II (m/ž). Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III, na Okrajnem sodišču na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj. Okvirni opis del in nalog: – sodelovanje pri vodenju in izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa ter vodenje enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti organa, – vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil, – vodenje postopkov in izdajanje odločb v zadevah izvršb, – druge naloge, določene s področnimi predpisi, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča ali vodje izvršilne pisarne ali sodnika, ki je z letnim razporedom določen za to delo. Pogoji za opravljanje dela: – srednja ali srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – izpit iz sodnega reda, – aktivno znanje uradnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izda ga pristojno krajevno sodišče). Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei prejšnjega odstavka lahko kandidat ob prijavi nadomesti s pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz sodnega reda, morajo ta pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in z navedbo delovnega mesta na naslov: Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj. Kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.

AAA Zlata odličnost