Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 400/06 Ob-16608/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 400/06 z dne 5. 6. 2006, je bilo stanovanje št. št. 20, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 26 B, stoječe na parc. št. 802/1, parc. št. 804/1 in parc. št. 804/2, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 59,68 m2, last zastaviteljev na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 2006, sklenjene s prodajalcema Špelo Koselj in Ivanom Koseljem, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., matična številka 5496527, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.125 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost