Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16191/06 , Stran 4569
Namen razpisa Sredstva so namenjena za sofinanciranje kmetijskih dejavnosti za naslednje programe v višini določeni s proračunom za leto 2006: Analize zemlje, gnojilni načrti, analize potreb – 900.000 SIT; Testiranje škropilnic – 100.000 SIT; Apnenje zemlje – 600.000 SIT; Zimsko ozelenjevanje njivskih površin – 1,000.000 SIT; Vključevanje v integrirano pridelavo – 300.000 SIT; Integrirana pridelava zelenjave – 100.000 SIT; Zdravstveno varstvo živali – 800.000 SIT; Vključitev v ekološko kmetovanje – 100.000 SIT; Ugotavljanje ostankov pesticidov – 200.000 SIT; Financiranje društvene dejavnosti – 1,000.000 SIT; Izdelava poslovnih načrtov za kmetije – 100.000 SIT; Izobraževanje kmetov – 300.000 SIT; Zavarovanje posevkov – 400.000 SIT. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: a) fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ter izpolnjujejo druge pogoje, predpisane s tem pravilnikom, b) društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na področju kmetijstva v občini. Pogoji sofinanciranja Sredstva se lahko dodelijo upravičencem za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Miklavž na Dravskem polju in za ukrepe, ki se izvajajo na zemljiščih izven območja Občine Miklavž na Dravskem polju, kolikor so upravičenci lastniki zemljišč, ali imajo sklenjeno minimalno 5-letno pogodbo o zakupu zemljišč. Sredstva za ukrepe, ki se izvajajo na zemljiščih izven območja občine Miklavž se upravičencem dodelijo za pridelavo krme, poljščin in zelenjave. V letu 2005 se za ukrepe, ki se izvajajo na zemljiščih izven Občine Miklavž na Dravskem polju, dodelijo upravičencem sredstva v višini 50% subvencij, ki so namenjena za izvajanje posameznih ukrepov na območju Občine Miklavž na Dravskem polju. Roki in način prijave Vloge za dodelitev sredstev je potrebno oddati na sedežu Občine Miklavž na Dravskem polju ali nasloviti na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Razpis je odprt do porabe sredstev na posameznem programu. Pogoji za pridobivanje sredstev po posameznih vrstah programov so navedeni v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miklavž na Dravskem polju in Spremembah in dopolnitvah pravilnika (MUV št. 10/2004). Vsebina vloge Vloga mora poleg navedene dokumentacije za posamezno vrsto programa iz pravilnika obvezno vsebovati: – ime in priimek, točen naslov, davčno številko upravičenca, MID kmetije, – priloge glede na predpisane pogoje v pravilniku z ozirom na posamezni program sofinanciranja. Informiranje kandidatov Vse informacije, zahtevane obrazce in Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 8. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-22 ali 629-68-20. Kriteriji in pogoji tega javnega razpisa se lahko spreminjajo v skladu z navodili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

AAA Zlata odličnost