Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 007-06/2006 Ob-16458/06 , Stran 4575
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova za leto 2006. Predvidena višina sredstev za ta namen je 700.000 SIT. 2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju Občine Cankova. To so kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma , da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih-rezultatih. 3. V letu 2006 bo Občina Cankova sofinancirala: – dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov, – prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa, – izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, – kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine, – druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 4. Prijava mora vsebovati: – namen in naslov izvajanega programa ali projekta, – število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze, – podatke o izvajalcu programa, – potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba, – odgovorno osebo za izvajanje programa, – kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih, – čas izvedbe, – predvidena poraba sredstev in viri sredstev. Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. 5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20 dni po objavi razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – kultura«. 6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za kulturo. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.

AAA Zlata odličnost