Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 2006/087 Ob-16193/06 , Stran 4580
Skladno s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 113/05) Občina Vodice objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji svetovalec m/ž za področje javnih financ. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta tako, da mora imeti: – najmanj visoko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj, – izpolnjevanje splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 86. člen ter 2. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, – državljanstvo Republike Slovenije, – državni izpit iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – opravljen izpit iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – znanje enega tujega jezika, – usposobljenost za delo z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv s področja javnih financ, – priprava in sodelovanje pri sprejemanju občinskih predpisov s področja finančnega poslovanja, – samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil idr. zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – priprava osnutka in predloga proračuna in zaključnega računa ter spremljanje realizacije in stanja, – priprava premoženjske bilance občine, usklajevanje proračunske porabe, izračunavanje primerne porabe in tekoče spremljanje uresničevanja načrtovane porabe sredstev po mesečnem načrtu, – priprava in izvajanje javnih naročil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje s področja javnih financ. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti: – življenjepis, – fotokopija diplome, – fotokopija delovne knjižice ali drugega ustreznega dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima), – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat ima), – pisna izjava kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v občinski upravi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, v nazivu višji svetovalec III. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi razpisa, na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice (javni natečaj). Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije dobite po tel. 01/833-26-18 (Lilijana Djerkovič).

AAA Zlata odličnost