Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2564. Sklep o določitvi tarife za cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, stran 6592.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04 in 57/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi tarife za cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva
pred požarom
I.
Ta sklep določa cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba).
II.
(1) Izvajalec dimnikarske službe (v nadaljnjem besedilu: dimnikar) zaračuna opravljene storitve dimnikarske službe uporabniku. Cene storitev dimnikarske službe so določene glede na njihovo vrsto in moč male kurilne naprave.
(2) V Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3, ki so sestavni deli tega sklepa, so določene cene posameznih storitev dimnikarske službe na podlagi cene minute dimnikarske službe.
(3) Cena minute dimnikarske službe je 105,00 tolarjev.
(4) Če uporabnik storitev dimnikarske službe ob najavljenem prihodu dimnikarja odkloni opravljanje storitev dimnikarske službe ali če dimnikarju kljub najavi onemogoči dostop do kurilne naprave ali z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, mu dimnikar zaračuna 30 minut dimnikarske službe.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 35406-2/2006/7
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-2511-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost