Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 007-06/2006 Ob-16459/06 , Stran 4575
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 2006. Predvidena višina sredstev za ta namen je 1,700.000 SIT. 2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na področju Občine Cankova, in sicer: – športna društva in klubi, – zveze športnih društev, – šolske in vzgojno-varstvene organizacije. 3. V letu 2006 bodo sofinancirani naslednji programi: – šport predšolskih in šoloobveznih otrok, – šport v društvih in klubih, ki ima značaj športno-rekreativne vadbe, – kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega športnega treniranja, – šport invalidov, – večje športne prireditve, – investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. 4. Izvajalci programov morajo k prijavi priložiti: – potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba, – zapisnik o opravljeni skupščini oziroma občnem zboru zveze, društva ali kluba, – poročilo o delu v letu 2005, – program dela za leto 2006, – število članov, ki jih vključujejo. Predlagatelji programov morajo posredovati v prijavi na razpis natančen opis programa s predvidenim številom vključenih udeležencev, krajem izvajanja in določenim urnikom ter za posamezno tekmovanje tudi tekmovalni sistem. Vsak posredovan program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri sofinanciranja. Za posamezne zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. 5. Ponudba programov s področja športa mora biti izdelana na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami. Upoštevajo se samo popolne prispele prijave na razpis. Rok za prijavo programov: 20 dni po objavi razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – šport«. 6. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev in meril za sofinanciranje športa v Občini Cankova. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za šport. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.

AAA Zlata odličnost