Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 383/06 Ob-16607/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 383/06 z dne 2. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 84, ki se nahaja v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe na parc. št. 531/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 68,10 m2, last zastaviteljev Rudolfa Buha in Jožice Buh, vsakega od njiju do 1/2 na podlagi pogodbe št. ISP 1255/93-O o prodaji stanovanja, sklenjene med Železarno Jesenice, d.o.o., zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost