Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16279/06 , Stran 4586
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar v Uradu generalnega sekretarja. Delovne naloge: – strokovno spremljanje in predlaganje notranjih aktov in ukrepov na področjih fizičnega in tehničnega varovanja, požarne varnosti, zaščite zaupnih dokumentov, zaščite in reševanja, – nadzorovanje in posodabljanje sistema varovanja, – usklajevanje nalog s področja varovanja z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, – oblikovanje pravnih mnenj in dajanje pravnih nasvetov s področja dela Urada generalnega sekretarja, – priprava strokovnih informacij, poročil in podatkov o aktualnih vprašanjih in temah za potrebe služb DZ. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj (svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar), – najmanj UNIV izobrazba pravne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – višji nivo znanja 1 svetovnega jezika, – poznavanje osnov računalništva. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta: – fotokopijo potrdila oziroma dokazila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu, – fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, – izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek, – fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja svetovnega jezika. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih organa. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom sklenila pogodba o zaposlitvi. Kandidati za objavljeno prosto delovno mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Urad GS« v 8 dneh od dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na telefonski številki 01/478-94-66. Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost