Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 382/06 Ob-16606/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 382/06 z dne 2. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 10, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 47, stoječe na parc. št. 463 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 71,56 m2, last zastaviteljev Andreja Sodje in Barbare Sodje, oba Cesta maršala Tita 47, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 4. 2006, sklenjene s prodajalcema Brankom Luskavcem in Damjano Luskavec, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33 A, Ludmannsdorf/Bilčovs, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost