Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 385/06 Ob-16697/06 , Stran 4621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV- 385/06 z dne 6. 6. 2006, je bila garsonjera številka 30, v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Jakčeva ul. 19, 8000 Novo mesto, v skupni izmeri 26,40 m2, ki stoji na parc. št. 213.S k.o. Kandija, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih objekta ter napravah, last kreditojemalca in zastavitelja Boruta Gregorčiča, stan. Ul. Slavka Gruma 50, 8000 Novo mesto, zastavljena v korist banke Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan črpanja kredita.

AAA Zlata odličnost