Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

sv 1497/2006 Ob-16649/06 , Stran 4621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1497/2006 z dne 6. 6. 2006, je bil poslovni prostor – lokal št. 11a v izmeri 46,18 m2, ki se nahaja v objektu št. 8 v stanovanjski soseski BS 2/1 Zupančičeva jama, kare 1, na naslovu Štihova ulica 15, Ljubljana, parc. št. 1796/5, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja Mića Jovića, Nožice, Gostičeva cesta 76, EMŠO 1902956123000, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1 L-20/90 z dne 26. 6. 1990, sklenjene s prodajalcem SCT, n.sol.o., Ljubljana, Titova 38, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, St. Veiter Ring 53, A-9020 Klagenfurt, Austria, enolična identifikacijska št. 1868101, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost