Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 1491/2006 Ob-16626/06 , Stran 4621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1491/2006 z dne 5. 6. 2006, je bilo trisobno stanovanje št. 49 v izmeri 73,88 m2, ki se nahaja v 8. nadstropju zgradbe na naslovu Glinškova ploščad 8, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti zastavitelja Saše Alberta, Ljubljana, Glinškova ploščad 8, EMŠO 2805954500042, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 251-1025/91ZB z dne 3. 12. 1991, sklenjene s prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41, zastavljeno v korist lizingodajalca Hypo leasing podjetje za financiranje d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična št. 5834163, za zavarovanje denarne terjatve v višini 416.840,35 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju za EUR Hypo Alpe-Adria-bank d.d. na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost