Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3636. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3637. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3638. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3639. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3640. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3641. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3642. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3643. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3644. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3645. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3646. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3647. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3648. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3649. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3650. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3651. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3652. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3653. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3654. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3655. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3656. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3657. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3658. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

OBČINE

Brežice

3659. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
3660. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice

Cerknica

3661. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za župana v Občini Cerknica
3662. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občinski svet Občine Cerknica (proporcionalne volitve)

Črenšovci

3663. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
3664. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
3665. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci

Črnomelj

3666. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj
3667. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj

Dobrepolje

3668. Poročilo o izidu volitev za župana in volitev v občinski svet v Občini Dobrepolje, 18. novembra 2018

Dravograd

3669. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd
3670. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd
3671. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Dravograd

Grosuplje

3672. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib – ponovna javna razgrnitev zaradi uskladitve meje OPPN

Horjul

3673. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Horjul
3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Ivančna Gorica

3675. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica
3676. Poročilo o izidu volitev v občinski svet v Občini Ivančna Gorica
3677. Poročilo o izidu volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica

Kanal ob Soči

3678. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kanal ob Soči

Kobarid

3679. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kranj

3680. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KR SA 2 Kranj Sava
3681. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju
3682. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju, in merilih za odmero komunalnega prispevka
3683. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj
3684. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Kranj
3685. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj

Krško

3686. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
3687. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško
3688. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
3689. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško

Litija

3690. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Litija v letu 2018
3691. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Litija v letu 2018

Ljubljana

3692. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana
3693. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3694. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad
3695. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Center
3696. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče
3697. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje
3698. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec
3699. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše
3700. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Moste
3701. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Polje
3702. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje
3703. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik
3704. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik
3705. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro
3706. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
3707. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška
3708. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora
3709. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo
3710. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Vič

Nova Gorica

3711. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 18. novembra 2018
3712. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, z dne 18. novembra 2018

Odranci

3743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
3744. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci
3745. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Odranci

Osilnica

3713. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
3714. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica

Piran

3715. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran
3716. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški«
3717. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja
3718. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi
3719. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Med vrtovi in Park cvetja
3720. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški

Pivka

3721. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2018 v Občini Pivka

Podčetrtek

3722. Poročilo o izidu volitev

Prebold

3746. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2019

Puconci

3723. Razpis ponovnih volitev članov sveta krajevnih skupnosti
3747. Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2019

Ravne na Koroškem

3748. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Koroški Selovec

Rečica ob Savinji

3749. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

3724. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Rogaška Slatina

Semič

3725. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za župana v Občini Semič
3726. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za občinski svet v Občini Semič
3727. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Semič – predstavnika romske skupnosti

Sevnica

3728. Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2018
3729. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2018
3730. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 2018
3750. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

Sežana

3731. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 18. 11. 2018
3732. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 18. novembra 2018

Slovenska Bistrica

3733. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«

Šentjur

3734. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Šentjur

Škocjan

3735. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan

Tolmin

3736. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019

Trebnje

3737. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah, župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018
3738. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018

Tržič

3739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018

Vipava

3740. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 18. novembra 2018
3741. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti 18. novembra 2018

Železniki

3742. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Železniki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost