Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3684. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Kranj, stran 11626.

  
Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na 5. seji dne 22. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Kranj 
I. 
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 33 članov občinskega sveta, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 45.336 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 20.227 volivcev ali 44,62 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
Za izvolitev 33 članov občinskega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 20.197 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 622 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 19.575.
III. 
Posamezne liste kandidatov, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov, so prejele naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
% glasov
2
Zoran za Kranj
2927
14.95
13
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2921
14.92
9
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
2636
13.47
14
Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar
2385
12.18
10
Igor Velov – LISTA ZA RAZVOJ KRANJA
1913
9.77
7
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
1274
6.51
15
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1163
5.94
1
SLRP – STRANKA ZA ENAKOMEREN LOKALNI RAZVOJ IN PODJETNOST
809
4.13
11
PLS – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
768
3.92
6
LEVICA
743
3.80
5
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
741
3.79
8
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
470
2.40
4
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
396
2.02
3
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
233
1.19
12
ZELENI SLOVENIJE
196
1.00
IV. 
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
Zap. št.
Ime liste
Št. izvoljenih
2
Zoran za Kranj
6
13
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6
9
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
5
14
Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar
4
10
Igor Velov – LISTA ZA RAZVOJ KRANJA
4
7
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
2
15
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
1
SLRP – STRANKA ZA ENAKOMEREN LOKALNI RAZVOJ IN PODJETNOST
1
11
PLS – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
1
6
LEVICA
1
5
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1
8
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
4
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
3
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
0
12
ZELENI SLOVENIJE
0
Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu na glasovnicah.
Lista: 1 – SLRP – STRANKA ZA ENAKOMEREN LOKALNI RAZVOJ IN PODJETNOST
1. mag. Barbara Gunčar
Lista: 2 – Zoran za Kranj
1. Zoran Stevanović mag.
2. Lea Bidovec
3. Neven Polajnar mag.
4. Lea Zupan
5. Robert Kranjec
6. Tanja Graonja Krstev
Lista: 5 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. Jožef Rozman  
  
Lista: 6 – LEVICA
1. Ana Štromajer  
  
Lista: 7 – LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
1. Robert Nograšek
2. Nataša Majcen
Lista: 9 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Matjaž Rakovec
2. Manja Zorko
3. Janez Černe
4. Ana Pavlovski mag.
5. Evstahij Drmota
Lista: 10 – Igor Velov – LISTA ZA RAZVOJ KRANJA
1. mag. Igor Velov
2. Nada Sredojević
3. Milan Glamočanin
4. Sandra Gazinkovski 
  
Lista: 11 – PLS – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
1. Tomaž Ogris mag.
Lista: 13 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. mag. Branko Grims  
2. Saša Kristan
3. Bojan Homan
4. dr. Andreja Valič Zver
5. Iztok Jenko
6. Nataša Jenkole
Lista: 14 – Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar
1. Boštjan Trilar
2. Andreja Kert
3. Boris Vehovec
4. Damjana Piškur
Lista: 15 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Irena Dolenc
2. Albin Traven
V. 
Člani, izvoljeni v občinski svet Mestne občine Kranj na volitvah 18. 11. 2018, so:
1. mag. Barbara Gunčar, roj. 5. 12. 1958, Mlaška cesta 105, Kranj
2. Zoran Stevanović mag., roj. 23. 2. 1982, Kocjanova ulica 32, Kranj
3. Lea Bidovec, roj. 10. 3. 1985, Jurčičeva ulica 2, Kranj
4. Neven Polajnar mag., roj. 27. 5. 1983, Hrastje 94, Kranj
5. Lea Zupan, roj. 21. 8. 1981, Ulica Franca Rozmana Staneta 2, Kranj
6. Robert Kranjec, roj. 16. 7. 1981, Pokopališka ulica 18, Kranj
7. Tanja Graonja Krstev, roj. 6. 8. 1984, Ulica Angelce Hlebce 1b, Kranj
8. Jožef Rozman, roj. 19. 2. 1950, Šorlijeva ulica 8, Kranj
9. Ana Štromajer, roj. 10. 6. 1988, Kriška ulica 26, Kranj
10. Robert Nograšek, roj. 1. 9. 1967, Breg ob Savi 26, Mavčiče
11. Nataša Majcen, roj. 22. 7. 1976, Grosova ulica 7, Kranj
12. Matjaž Rakovec, roj. 2. 9. 1964, Bobovek 30, Kranj
13. Manja Zorko, roj. 24. 8. 1987, Likozarjeva ulica 23, Kranj
14. Janez Černe, roj. 5. 2. 1982, Zoisova ulica 5, Kranj
15. Ana Pavlovski mag., roj. 17. 5. 1976, Gradnikova ulica 5, Kranj
16. Evstahij Drmota, roj. 16. 9. 1955, Šempeterska ulica 5, Kranj
17. mag. Igor Velov, roj. 2. 3. 1977, Tominčeva cesta 17, Kranj
18. Nada Sredojević, roj. 15. 9. 1976, Šolska ulica 3, Kranj
19. Milan Glamočanin, roj. 16. 5. 1982, Na griču 67, Kranj
20. Sandra Gazinkovski, roj. 10. 8. 1988, Retljeva ulica 17, Kranj
21. Tomaž Ogris mag., roj. 18. 1. 1977, Zgornje Bitnje 133a, Žabnica
22. mag. Branko Grims, roj. 26. 8. 1962, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj
23. Saša Kristan, roj. 3. 5. 1958, Trojarjeva ulica 32, Kranj
24. Bojan Homan, roj. 26. 7. 1969, Zgornje Bitnje 315, Žabnica
25. dr. Andreja Valič Zver, roj. 21. 9. 1960, Likozarjeva ulica 27, Kranj
26. Iztok Jenko, roj. 6. 6. 1968, Mlaška cesta 97d, Kranj
27. Nataša Jenkole, roj. 21. 6. 1968, Staretova 6a, Kranj
28. Boštjan Trilar 20. 8. 1968 Kranj, Pot v Bitnje 24, Kranj
29. Andreja Kert, roj. 15. 2. 1964, Oprešnikova ulica 82, Kranj
30. Boris Vehovec, roj. 10. 12. 1969, Gorenjesavska cesta 13d, Kranj,
31. Damjana Piškur, roj. 19. 4. 1963, Zlato polje 3d, Kranj
32. Irena Dolenc, roj. 6. 2. 1968, Zgornje Bitnje 205a, Žabnica
33. Albin Traven, roj. 6. 12. 1958, Valjavčeva ulica 6, Kranj.
VI. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Kranj Boštjanu Trilarju, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Občinskega sveta Mestne občine Kranj.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2015-376-(41/22)
Kranj, dne 22. novembra 2018
Predsednik 
Aljoša Ravnikar l.r.
 
Člani:
Helena Miklavčič l.r.
Ludvik Bambič
Branka Jurhar l.r.