Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3737. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah, župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018, stran 11764.

  
P O R O Č I L O 
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah, župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na 11. seji dne 23. 11. 2018
U G O T O V I L A 
Skupni rezultat udeležbe
Skupno število volivcev z območja občine
9988
Skupaj glasovalo po imeniku
5184
Skupaj glasovalo s potrdili
0
Skupaj glasovalo
5184
Procent udeležbe v občini
51.9 %
I. 
Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Trebnje
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
3
Alojzij Kastelic 
2572
50.49
1
Leon Lobe 
1094
21.48
4
Jože Avguštinčič 
749
14.70
2
mag. Gregor Kaplan 
679
13.33
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Trebnje izvoljen:
Alojzij Kastelic, rojen 30. 8. 1960, Dolenje Ponikve 29, 8210 Trebnje,
ki je na rednih volitvah za župana dne 18. 11. 2018 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
II. 
Občinska volilna komisija je ugotovila izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Trebnje. Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadali naslednji mandati:
Volilna enota: 1
Število mandatov: 6
Št. 
liste
Št. 
mandatov
Ime liste
1.
1
DROT-ZA RAZVOJ
2.
2
SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3.
0
DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4.
0
SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
5.
0
SD-SOCIALNI DEMOKRATI
6.
1
NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
7.
0
ZL-DSD-ZDRUŽENA LEVICA- DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
8.
1
ŽUPANOVA LISTA
9.
1
SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 
Volilna enota: 2
Število mandatov: 5
Št. 
liste
Št. 
mandatov
Ime liste
1.
1
ŽUPANOVA LISTA
2.
0
NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
3.
1
SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4.
0
SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
5.
0
ZL-DSD-ZDRUŽENA LEVICA- DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
6.
0
SD-SOCIALNI DEMOKRATI
7.
2
DROT-ZA RAZVOJ
8.
1
SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9.
0
LISTA MILANA KASTELICA ZA RAZVOJ OBČINE
 
Volilna enota: 3
Število mandatov: 9
Št. 
liste
Št. 
mandatov
Ime liste
1.
3
DROT-ZA RAZVOJ
2.
1
ZL-DSD-ZDRUŽENA LEVICA- DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
3.
1
SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4.
1
ŽUPANOVA LISTA
5.
0
NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
6.
1
SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
7.
1
SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8.
1
SD-SOCIALNI DEMOKRATI
 
Skupno število mandatov za Občinski svet Občine Trebnje:
Število mandatov: 20
Št. 
liste
Št. 
mandatov
Ime liste
1.
6
DROT-ZA RAZVOJ
2.
4
SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3.
3
ŽUPANOVA LISTA
4.
3
SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5.
1
NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
6.
1
SD-SOCIALNI DEMOKRATI
7.
1
SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
8.
1
ZL-DSD-ZDRUŽENA LEVICA- DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
SKUPAJ 20
III. 
Občinska volilna komisija je v skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so štirje kandidati prejeli največje število preferenčnih glasov, oddanih za posamezno listo:
V volilni enoti: 1
Lista: 6 NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidat pod zaporedno št. 3 – Branko Longar
Volilna enota 2:
Lista: 1 ŽUPANOVA LISTA
Kandidat pod zaporedno št. 3 – Silvo Zupančič
Volilna enota 2:
Lista: 3 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidatka pod zaporedno št. 2 – Ana Moder
Volilna enota 3:
Lista: 4 ŽUPANOVA LISTA
Kandidatka pod zaporedno št. 4 – Nada Pepelnak
IV. 
Za člane Občinskega sveta Občine Trebnje so bili izvoljeni po volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Lista: 1 – DROT – ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 254
% glasov: 19.83 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
SIMON ERJAVEC 
Izvoljen
Lista: 2 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 295
 % glasov: 23.03 %
Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
FRANCI OSTANEK
Izvoljen
2
BOGDANA BRILJ
Izvoljen
Lista: 6 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 135
 % glasov: 10.54 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
3
BRANKO LONGAR 
Izvoljen
Lista: 8 – Županova lista
Skupno št. glasov: 184
 % glasov: 14.36 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
ANDREJ JEVNIKAR 
Izvoljen
Lista: 9 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 140
 % glasov: 10.93 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
BLAŽ OVNIK 
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 5
Lista: 1 – Županova lista
Skupno št. glasov: 282
 % glasov: 19.09 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
3
SILVO ZUPANČIČ 
Izvoljen
Lista: 3 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 358
 % glasov: 24.24 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
2
ANA MODER 
Izvoljen
Lista: 7 – DROT – ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 231
 % glasov: 15.64 %
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. 
Kandidat
Izv./žreb.
1
TANJA CESAR
Izvoljen
2
MIHA SEVER 
Izvoljen
Lista: 8 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 234
 % glasov: 15.84 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
JOŽE 
AVGUSTINČIČ 
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 9
Lista: 1 – DROT – ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 684
 % glasov: 30.67 %
Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
MATEJA POVHE
Izvoljen
2
LEON LOBE
Izvoljen
3
ŠPELA SMUK 
Izvoljen
Lista: 2 – ZL-DSD – ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
Skupno št. glasov: 215
 % glasov: 9.64 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
mag. GREGOR KAPLAN
Izvoljen
Lista: 3 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 249
 % glasov: 11.17 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
dr. JOŽE KORBAR 
Izvoljen
Lista: 4 – Županova lista
Skupno št. glasov: 282
 % glasov: 12.65 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
4
NADA PEPELNAK 
Izvoljen
Lista: 6 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
Skupno št. glasov: 125
 % glasov: 5.61 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
VIDA ŠUŠTERČIČ 
Izvoljen
Lista: 7 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 298
 % glasov: 13.36 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
FRANCI KEPA 
Izvoljen
Lista: 8 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 232
 % glasov: 10.40 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
NINO ZAJC
Izvoljen
Za člane Občinskega sveta Občine Trebnje so bili izvoljeni:
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK
IME LISTE
1.
SIMON ERJAVEC
DROT – ZA RAZVOJ
2.
TANJA CESAR
DROT – ZA RAZVOJ
3.
MIHA SEVER
DROT – ZA RAZVOJ
4.
MATEJA POVHE
DROT – ZA RAZVOJ
5.
LEON LOBE
DROT – ZA RAZVOJ
6.
ŠPELA SMUK
DROT – ZA RAZVOJ
7.
FRANCI OSTANEK
SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8.
BOGDANA BRILJ
SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9.
JOŽE AVGUŠTINČIČ
SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10.
FRANCI KEPA
SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
11.
ANDREJ JEVNIKAR
ŽUPANOVA LISTA
12.
SILVO ZUPANČIČ
ŽUPANOVA LISTA
13.
NADA PEPELNAK
ŽUPANOVA LISTA
14.
BLAŽ OVNIK
SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
15.
ANA MODER
SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
16.
dr. JOŽE KORBAR
SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
17.
BRANKO LONGAR
NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
18.
NINO ZAJC
SD-SOCIALNI DEMOKRATI
19.
VIDA ŠUŠTERČIČ
SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
20.
mag. GREGOR KAPLAN
ZL-DSD-ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
V. 
Občinska volilna komisija je nadalje ugotovila izid glasovanja za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Trebnje.
V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni:
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ČATEŽ:
1
Domen Mlakar
2
Davorin Babič
3
Mija Benedičič
4
Jože Vavtar
5
Marjan Papež
6
Žiga Brence
7
Sandi Bregar
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBRNIČ
1
Boštjan Rostohar
2
Brigita Murn
3
Majda Gazvoda
4
Boštjan Pekolj
5
Jože Avguštinčič
6
Ana Kastigar
7
Jože Longar
8
Emil Košak
9
Mateja Jerič
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLENJA NEMŠKA VAS
1
Miha Sever
2
Vera Rozman
3
Sašo Gliha
4
Miha Cesar
5
Matej Barbo
6
Nevenka Krevs
7
Peter Vidmar
8
Viktor Rogelj
9
Silvo Perko
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KNEŽJA VAS
1
Alojz Špec
2
Anita Barle
3
Uroš Primc
4
Anton Glavan
5
Jožica Čeh
6
Nejc Trlep
7
Damjan Smolič
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČJE SELO
1
Jolanda Povhe
2
Mojca Višček
3
Gregor Urbič
4
Tatjana Kresal
5
Aljaž Pucelj
6
Aleš Skol
7
Vojko Makovec
SVET KARAJEVNE SKUPNOSTI SELA PRI ŠUMBERKU
1
Damjan Golob
2
Jože Pekolj
3
Branka Selan
4
Jožica Trunkelj
5
David Rožič
6
Helena Možgan Pintar
7
Mirko Štrus
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETINJA
1
Silvo Zupančič
2
Breda Koncilja
3
Tadej Božič
4
Anica Makše
5
Franci Makše
6
Jožef Lipoglavšek
7
Matjaž Perpar
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTLOVRENC
1
Sabina Tori Selan
2
Marjetka Kotar
3
Anže Razdrh
4
Tomaž Špendal
5
Franci Grčman
6
Franc Brane Praznik
7
Luka Golob
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠTEFAN
1
Dean Verbič
2
Bojan Kirm
3
Nataša Klančar
4
Anton Kek
5
Majda Vencelj Šibanc
6
Silva Zupančič
7
Janez Strmec
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBNJE
1
Vinko Ribič
2
Mojca Povhe
3
Nino Zajc
4
Leon Lobe
5
Dejan Smuk
6
Marko Šalehar
7
Igor Sinur
8
dr. Mira Zore
9
Matjaž Longar
10
Aljaž Uhan
11
Peter Agnič
12
Boštjan Vovk
13
Mateja Kozlevčar
14
Darjan Slak
15
Alojz Gliha
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA LOKA
1
Sašo Barle
2
Tomaž Končina
3
Stanislav Šlajpah
4
Uroš Rakar
5
Aleksandra Simončič Vene
6
Slavka Grm
7
Igor Ozimek
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKI GABER
1
Gustelj Pekolj
2
Nada Zorec
3
Franc Lavš
4
Natalija Zabukovec
5
Tomaž Praznik
6
Sara Praznik
7
Jože Hribar
8
Ignacij Kastelic
9
Štefanija Gliha
VI. 
Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Trebnje, dne 18. 11. 2018 so računalniški izpisi objavljeni na spletni strani Občine Trebnje in vsebujejo izpise:
– skupni rezultat udeležbe,
– udeležba po voliščih,
– župan – vsi glasovi skupaj
– župan – rezultati po posameznih voliščih
– župan – rezultati glasovanja po kandidatih
– skupni rezultati glasovanja za občinski svet
– mandati za občinski svet
– preferenčni glasovi
– končni rezultati glasovanja po listah
– rezultati glasovanja po voliščih
– končni rezultati glasovanja po VE
– seznam izvoljenih kandidatov
– skupni rezultati glasovanja za vse KS
– rezultati glasovanja po voliščih za KS.
Št. 040-1/2018-113
Trebnje, dne 23. novembra 2018
Boštjan Kovič l.r.
predsednik OVK