Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3670. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd, stran 11571.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd 
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji dne 22. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Dravograd, ugotovila:
I. 
a) Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo volilno pravico po splošnem volilnem imeniku skupaj 7.252 volivcev.
b) Glasovalo je 3.884 volivcev. Volilna udeležba je bila 53.56 %.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti sta glasovala 2 volivca.
II. 
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 3.884 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 102, veljavnih glasovnic je bilo 3.782.
Rezultati glasovanja za liste:
Št. 
mandatov
Št.
Ime liste
2
1
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
6
2
MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
0
3
DD – DOBRA DRŽAVA
1
4
LISTA LIBELIČE – ZA LJUDEM PRIJAZNO OBČINO
2
5
LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKA VAS, SELOVEC
0
6
NLS – LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE
2
7
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
0
8
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1
9
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
10
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1
11
LISTA FERDA ABRAHAM »Za DRAVOGRAD, S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM«
0
12
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1
13
MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA DRAVOGRAD
0
14
ZELENI SLOVENIJE
2
15
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
18
SKUPAJ
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) pripada listam kandidatov naslednje število mandatov:
1
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
2 mandata
2
MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
6 mandatov
3
DD – DOBRA DRŽAVA 
0 mandatov
4
LISTA LIBELIČE – ZA LJUDEM PRIJAZNO OBČINO
1 mandat
5
LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKA VAS, SELOVEC
2 mandata
6
NLS – LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE 
0 mandatov
7
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2 mandata
8
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 
0 mandatov
9
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 mandat
10
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
0 mandatov
11
LISTA FERDA ABRAHAM »ZA DRAVOGRAD, S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM«
1 mandat
12
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
0 mandatov
13
MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA DRAVOGRAD 
1 mandat
14
ZELENI SLOVENIJE
0 mandatov
15
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
2 mandata
III. 
Na podlagi dodeljenih mandatov posamezni listi, so mandat prejeli naslednji kandidati z list:
1. Lista: 2 – MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
Zap. št.
Kandidat
1.
Marijana CIGALA,
2.
Anton PREKSAVEC,
3.
Metka JEROMELJ,
4.
Srečko PODOJSTRŠEK,
5.
Saša PŠENIČNIK,
6.
Robert PLIMON
2. Lista: 1 – LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
Zap. št.
Kandidat
1.
Marjeta PODGORŠEK REK
2.
Branko KRENK
3. Lista: 5 – LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKA VAS, SELOVEC
Zap. št.
Kandidat
1.
Zoran ZAJAMŠEK,
2.
Metka HODNIK
4. Lista: 7 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zap. št.
Kandidat
1.
Ervin KODRUN
2.
Milena MENDAŠ
5. Lista: 15 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Zap. št.
Kandidat
1.
Željko KLJAJIĆ
2.
Blanka VRHOVNIK
6. Lista: 4 – LISTA LIBELIČE – ZA LJUDEM PRIJAZNO OBČINO
Zap. št.
Kandidat
1.
Jože PŠENIČNIK
7. Lista: 9 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Zap. št.
Kandidat
1.
Ivan KOTNIK
8. Lista: 11 – LISTA FERDA ABRAHAM »ZA DRAVOGRAD, S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM«
Zap.št.
Kandidat
1.
Ferdo ABRAHAM
9. Lista: 13 – MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA DRAVOGRAD
Zap. št.
Kandidat
1.
Marko KOGELNIK
Drugi odstavek 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) določa, da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Po pravilu zaporedja največjega števila dobljenih preferenčnih glasov se je zgolj pri Listi kandidatov št. 1 – LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA spremenil vrstni red izvoljenih kandidatov, in sicer je bila skladno z navedenim pravilom kandidatka pod zap. št. 2: Marjeta PODGORŠEK REK izvoljena pred kandidatom št. 1 iste liste kandidatov Brankom KRENK-om.
Občinska volilna komisija je poročilo sprejela soglasno, v sestavi predsednik Aleš Horvatič, namestnica predsednika Danica SEVŠEK, ter ostali člani: Maja PRAPER, članica, Mateja KONEČNIK, članica, Adi KRALJ, član, Tatjana KUKOVEC, namestnica člana, Tomaž ROTOVNIK, namestnik članice in Janja GOSTENČNIK, namestnica članice.
Št. 041-0005/2018
Dravograd, dne 22. novembra 2018
Občinska volilna komisija 
Občine Dravograd 
Predsednik 
Aleš Horvatič l.r.