Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3711. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 18. novembra 2018, stran 11667.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija na seji dne 21. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev župana in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 18. novembra 2018 
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 18. novembra 2018.
I. 
Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico glasovati 26.355 volivcev.
II. 
VOLITVE ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
1. 
Za volitve župana je bilo oddanih 12.786 glasovnic, od katerih je bilo 153 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več kandidatov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 12.633. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MATEJ ARČON
4718 glasov
37,35 %
2. mag. ELENA ZAVADLAV UŠAJ
1587 glasov
12,56 %
3. SEBASTJAN KOMEL
2135 glasov
16,90 %
4. MIRAN MÜLLNER
473 glasov
3,74 %
5. dr. KLEMEN MIKLAVIČ
3206 glasov
25,38 %
6. ANTON HAREJ
514 glasov
4,07 %
2. 
Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in Zapisnika končnega izida glasovanja za volitve župana Mestne občine Nova Gorica, ki je bilo 18. 11. 2018, je Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. 11. 2018 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da v prvem krogu glasovanja nihče izmed kandidatov za župana občine ni dobil večine veljavnih glasov.
2. 
Največ glasov v prvem krogu glasovanja sta prejela kandidata:
1. MATEJ ARČON
dr. Branko Marušič in skupina volivcev
2. dr. KLEMEN MIKLAVIČ
Luka Manojlović in skupina volivcev
III. 
VOLITVE ČLANOV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
1. 
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 12.788 glasovnic, od katerih je bilo 259 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več list oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 12.529.
2. 
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1. STRANKA ALENKE BRATUŠEK
564 glasov
4,50 %
2. LEVICA
432 glasov
3,45 %
3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1687 glasov
13,46 %
4. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
311 glasov
2,48 %
5. SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
107 glasov
0,85 %
6. LISTA ROBERTA GOLOBA
1073 glasov
8,56 %
7. LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA
300 glasov
2,39 %
8. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
468 glasov
3,74 %
9. GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ – MIKLAVIČ
2154 glasov
17,19 %
10. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
86 glasov
0,69 %
11. ZELENI SLOVENIJE
63 glasov
0,50 %
12. LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA
558 glasov
4,45 %
13. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
516 glasov
4,12 %
14. LISTA MATEJA ARČONA
1226 glasov
9,79 %
15. KOALICIJA ZA RAZVOJ SOLKANA IN GORIŠKE
212 glasov
1,69 %
16. LISTA TRNOVSKE IN BANJŠKE PLANOTE
528 glasov
4,21 %
17. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1575 glasov
12,57 %
18. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
556 glasov
4,44 %
19. DD – DOBRA DRŽAVA
113 glasov
0,90 %
3. 
Občinska volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po D'Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količnikom, in sicer toliko količnikov kot se voli članov mestnega sveta ter ugotovila, da so naslednje liste dobile mandate v mestnem svetu:
IME LISTE:
ŠT. MANDATOV
1. STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1
2. LEVICA
1
3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
5
4. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1
5. SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
0
6. LISTA ROBERTA GOLOBA
3
7. LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA
0
8. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
9. GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ – MIKLAVIČ
7
10. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
11. ZELENI SLOVENIJE
0
12. LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA
1
13. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1
14. LISTA MATEJA ARČONA
4
15. KOALICIJA ZA RAZVOJ SOLKANA IN GORIŠKE
0
16. LISTA TRNOVSKE IN BANJŠKE PLANOTE
1
17. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5
18. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
1
19. DD – DOBRA DRŽAVA
0
4. 
Občinska volilna komisija je, na seji dne 19. 11. 2018, glede preferenčnih glasov, na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah, ugotovila naslednje:
– Stranka Alenke Bratušek je prejela 206 preferenčnih glasov ali 36,52 % vseh prejetih glasov. Od tega je kandidat pod zaporedno št. 32 Anton Kosmačin prejel 67 preferenčnih glasov ali 11,88 %, kar pomeni, da je na tej listi izvoljen ta kandidat.
– Lista Trnovske in Banjške planote je prejela 159 preferenčnih glasov ali 30,11 % vseh prejetih glasov. Od tega je kandidatka pod zaporedno št. 3 Tanja Vončina prejela 70 preferenčnih glasov ali 13,26 %, kar pomeni, da je na tej listi izvoljena ta kandidatka.
5. 
Mandati za člane Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica pripadajo naslednjim kandidatom iz posameznih list:
Lista: 1 – STRANKA ALENKE BRATUŠEK
Zap. št.
Kandidat
32
Anton Kosmačin
Lista: 2 – LEVICA
Zap. št.
Kandidat
1
mag. Marko Rusjan
Lista: 3 – SOCIALNI DEMOKRATI
Zap. št.
Kandidat
1
Sebastjan Komel
2
Vida Škrlj
3
Valter Vodopivec
4
Aleksandra Fortin
5
Sašo Kogovšek
Lista: 4 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
Zap. št.
Kandidat
1
Egon Dolenc
Lista: 6 – LISTA ROBERTA GOLOBA
Zap. št.
Kandidat
1
dr. Robert Golob
2
dr. Mirjam Bon Klanjšček
3
Jožef Leban
Lista: 8 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Zap. št.
Kandidat
1
Anton Harej
Lista: 9 – GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ
Zap. št.
Kandidat
1
Luka Manojlović
2
Maja Erjavec
3
dr. Klemen Miklavič
4
Gordana Erdelić
5
Simon Rosič
6
Maja Dakskobler
7
Gabrijel Fišer
Lista: 12 – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA
Zap. št.
Kandidat
1
Marko Tribušon
Lista: 13 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Zap. št.
Kandidat
1
Aleš Dugulin
Lista: 14 – LISTA MATEJA ARČONA
Zap. št.
Kandidat
1
Matej Arčon
2
Ana Zavrtanik Ugrin
3
Aleš Markočič
4
Andrejka Markočič Šušmelj
Lista: 16 – LISTA TRNOVSKE IN BANJŠKE PLANOTE
Zap. št.
Kandidat
3
Tanja Vončina
Lista: 17 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zap. št.
Kandidat
1
mag. Elena Zavadlav Ušaj
2
Mitja Humar
3
Damjana Pavlica
4
Marjan Zahar
5
Karmen Belingar
Lista: 18 – ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
Zap. št.
Kandidat
1
Oton Mozetič
IV. 
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018-430
Nova Gorica, dne 21. novembra 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
Mestne občine Nova Gorica 
Andrej Orel l.r.