Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3704. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, stran 11659.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 23. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik 
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 11.031 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5.169 volivcev ali 46.85 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 5.162 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 168 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.994.
III. 
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Ime liste 
Št. glasov
 % glasov
1.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1246
24.95
2.
LISTA MARJANA ŠARCA
267
5.35
3.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
2348
47.02
4.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
168
3.36
5.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
261
5.23
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
348
6.97
7.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
184
3.68
8.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
172
3.44
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
Ime liste
Št. mandatov
1.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4
2.
LISTA MARJANA ŠARCA
1
3.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
8
4.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
5.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
7.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
0
8.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
0
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. ANTON GROŠELJ
2. ALIANA MOSCATELLO
3. DUŠAN BRESKVAR
4. JOLANDA GREGORC LESKOVIC
Lista: 2 – LISTA MARJANA ŠARCA
1. ALOJZ MLAKAR
Lista: 3 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. KATARINA JUVANC ŠINKOVEC
2. ROBERT OKORN
3. ANDREJA VRTAČNIK KREMŽAR
4. ŽIGA SKVARČA
5. MAJA RUS
6. LJUBO BAŠA
7. MAG. ANDREJA TROPPAN
8. PAVEL KLAVS
Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ALEKSANDER ROZMAN
Lista: 6 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. VLADIMIR GLAŽAR
IV. 
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Rudnik na volitvah 18. 11. 2018, so:
1.
JOLANDA GREGORC LESKOVIC roj. 25. 10. 1963, DOLENJSKA CESTA 161A, LJUBLJANA
2.
DUŠAN BRESKVAR roj. 13. 9. 1974, 
ULICA BORCEV ZA SEVERNO MEJO 7, LJUBLJANA
3.
ALIANA MOSCATELLO roj. 19. 12. 1958, DOLENJSKA CESTA 57A, LJUBLJANA
4.
ANTON GROŠELJ roj. 3. 7. 1957, 
VINTERCA 33, LJUBLJANA
5.
SLAVKO MLAKAR roj. 26. 4. 1972, 
IŽANSKA CESTA 43, LJUBLJANA
6.
ANDREJA VRTAČNIK KREMŽAR roj. 12. 6. 1965, PERUZZIJEVA ULICA 97D, LJUBLJANA
7.
LJUBO BAŠA roj. 20. 3. 1949, 
DOLENJSKA CESTA 141C, LJUBLJANA
8.
MAJA RUS roj. 3. 5. 1967, 
MELIKOVA ULICA 62, LJUBLJANA
9.
ŽIGA SKVARČA roj. 11. 4. 1985, 
JESIHOV ŠTRADON 53, LJUBLJANA
10.
KATARINA JUVANC ŠINKOVEC roj. 9. 2. 1967, MELIKOVA ULICA 31, LJUBLJANA
11.
ROBERT OKORN roj. 18. 4. 1969, 
ULICA BORCEV ZA SEVERNO MEJO 8, LJUBLJANA
12.
MAG. ANDREJA TROPPAN roj. 26. 9. 1968, JURČKOVA CESTA 205, LJUBLJANA
13.
PAVEL KLAVS roj. 11. 7. 1950, 
JURČKOVA CESTA 186A, LJUBLJANA
14.
ALEKSANDER ROZMAN roj. 14. 5. 1959, 
POT K RIBNIKU 10, LJUBLJANA
15.
VLADIMIR GLAŽAR roj. 16. 10. 1943, 
GUBČEVE BRIGADE 26, LJUBLJANA
V. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Rudnik.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 041-331/2018-13
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
 
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica 
ČLANI:
Vladimir Kočevar l.r.
Gregor Plantarič 
Darja Bučar 
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Rok Janez Šteblaj 
Katarina Krivic l.r.