Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

Št. 710-101/2018 Ob-3328/18, Stran 2342
Ministrstvo za pravosodje na podlagi prvega odstavka 209. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve; v nadaljevanju ZDT-1) objavlja
1. javni poziv k zbiranju prijav kandidatov za poravnalce za območje Višjega sodišča v Ljubljani in
2. javni poziv k zbiranju prijav kandidatov za poravnalce za območje Višjega sodišča v Kopru
Pogoji za imenovanje:
Kandidat za poravnalca mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 208. člena ZDT-1:
1. da je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ter izkaže visoko raven aktivnega znanja slovenščine, na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi višjo raven znanja jezika narodne skupnosti;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji zaključeno najmanj visokošolsko izobraževanje prve stopnje ali je v tujini končal primerljivo izobraževanje, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja;
4. da poda izjavo, da bo v primeru imenovanja zagotovil opremo in prostore, ki bodo potrebni in primerni za opravljanje poravnavanja;
5. da je osebnostno primeren za opravljanje poravnavanja;
6. da je ob prijavi dopolnil 30 let.
Kandidati za poravnalce, ki v postopku imenovanja ne bodo izkazali višje ravni znanja italijanskega jezika, ne bodo mogli opravljati poravnavanja na območjih, kjer živi avtohtona italijanska narodna skupnost.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo obrazca za prijavo. Kandidati za poravnalce se prijavijo z objavljenim obrazcem.
Prijave kandidatov za imenovanje poravnalcev v kazenskih zadevah sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev prijav: 15 dni po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje