Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

Št. 8021-92/2018-31 Ob-3332/18, Stran 2331
Sprememba 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18 z dne 6. 7. 2018 (Ob-2511/18), št. 62/18 z dne 21. 9. 2018 (Ob-2870/18) ter št. 70/18 z dne 2. 11. 2018 (Ob-3133/18).
1. Na koncu preambule javnega razpisa se pred besedico »objavlja« doda sledeče besedilo: »in soglasja št. 3030-5/2016-215 z dne 27. 11. 2018«.
2. V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ter obmejnih območjih, ki po novem znaša 17.854.946,59 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:
Problemsko območje
Višina posojil v EUR
Maribor s širšo okolico
5.772.027,50
Pokolpje
2.160.000,00
Hrastnik, Radeče, Trbovlje
3.240.000,00
Pomurje
1.396.368,25
Obmejna problemska območja, ki niso vključena v problemska območja navedena v prejšnjih vrsticah tabele v tej točki
5.286.550,84
3. V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi:
»1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 31. 8. 2018, 31. 10. 2018 ter za vsa območja, razen za problemsko območje Pomurja pa še 30. 11. 2018 ter 25. 1. 2019.«
4. Sklad objavlja, da se javni razpis v delu problemskega območja Pomurja zaradi porabe sredstev zapre. Vloge, ki bodo prispele na prijavni rok za 30. 11. 2018 ali 25. 1. 2019 za sredstva iz postavk za problemsko območje Pomurja, bodo zaradi porabe sredstev zavržene, za ostala območja pa so sredstva še na razpolago.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad