Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3722. Poročilo o izidu volitev, stran 11744.

  
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17) in zapisnika o delu občinske volilne komisije Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek, ki so bile 18. 11. 2018 sestavila
I. POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK 
1. 
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2939 glasovalo 1374 volivcev, kar znaša 46,75 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1374 glasovnic, od tega je bilo 99 neveljavnih in 1275 veljavnih glasovnic.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. PETER MISJA
je dobil 1275 glasov, kar znaša 100 % veljavnih glasov.
3. 
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17) ugotovila, da je za župana Občine Podčetrtek izvoljen
PETER MISJA, roj. 9. 6. 1968, stanujoč Imenska Gorca 6 D, 3254 PODČETRTEK.
II. POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET 
Občinska volilna komisija Podčetrtek je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta uporabila 14. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17).
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2939 glasovalo 1374 volivcev, kar znaša 46,75 % vseh volilnih upravičencev.
Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 1374 glasovnic, od tega je bilo 32 neveljavnih in 1342 veljavnih glasovnic.
V volilni enoti, ki obsega območje celotne Občine Podčetrtek, se je volilo 12 članov občinskega sveta. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov in mandatov:
IME LISTE
ŠTEVILO GLASOV
 % GLASOV
Št. MANDATOV
1. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
169
12,59
2
2. LISTA ZA KS POLJE OB SOTLI
141
10,51
1
3. LISTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
OBČINE PODČETRTEK
242
18,03
2
4. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
61
4,55
0
5. ROD – LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA
238
17,73
2
6. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
84
6,26
1
7. DD – DOBRA DRŽAVA
15
1,12
0
8. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
272
20,27
3
9. LISTA ZA KS PRISTAVO
120
8,94
1
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
2. Klavdija Kovačič, Vonarje 25 A, 3253 Pristava pri Mestinju
Iz liste SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3. Boštjan Hostnik, Polje ob Sotli 22, 3255 Buče
iz LISTE ZA KS POLJE OB SOTLI
4. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
5. mag. Darija Štraus Trunk, Imeno 73, 3254 Podčetrtek
iz Liste za trajnostni razvoj Občine Podčetrtek
6. Vladimir Hrovatič, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek
7. David Počivavšek, Imeno 1 b, 3254 Podčetrtek
Iz liste ROD LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA
8. Janez Ilek, Verače 3, 3254 Podčetrtek
iz Liste DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
9. mag. Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek
10. Aleš Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b, 3253 Pristava pri Mestinju
11. Jožefa Užmah, Pristava pri Mestinju 17, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
12. Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri Mestinju
iz LISTE ZA KS PRISTAVO.
III. 
1. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODČETRTEK 
1. 
V krajevni skupnosti Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 924, glasovalo 432 volivcev, kar znaša 46,75 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 432 glasovnic, od tega je bilo 25 neveljavnih in 407 veljavnih glasovnic.
3. 
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17).
V štirih volilnih enotah v krajevni skupnosti Podčetrtek se je volilo 8 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Urban Rudi Videtič, Trška cesta 45 a, 3254 Podčetrtek
2. Lidija Renier, Trška cesta 35, 3254 Podčetrtek
3. Matija Rijavec, Trška cesta 35, 3254 Podčetrtek
4. Aleksandra Jelača, Slake 5, 3254 Podčetrtek
5. mag. Igor Hedrih, Imeno 81, 3254 Podčetrtek
6. Mojca Drofenik, Imeno 70 A, 3254 Podčetrtek
7. Matjaž Prebil, Imenska Gorca 11 B, 3254 Podčetrtek
8. Benjamin Alegro, Golobinjek ob Sotli 10, 3254 Podčetrtek.
2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI 
1. 
V krajevni skupnosti Polje ob Sotli je od skupnega števila volivcev 382, glasovalo 182 volivcev, kar znaša 47,64 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 182 glasovnic, od tega so bile 4 neveljavne in 178 veljavnih glasovnic.
3. 
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17).
V petih volilnih enotah v krajevni skupnosti Polje ob Sotli se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Davorin Hostnik, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče
2. Miran Filipančič, Sedlarjevo 13, 3255 Buče
3. Ivica Milat, Sedlarjevo 11, 3255 Buče
4. Bernard Visočnik, Prelasko 5, 3255 Buče
5. Franc Novak, Brezovec pri Polju 11, 3255 Buče
6. Stanislava Fistrič, Brezovec pri Polju 13 B, 3255 Buče
7. Silva Babič, Lastnič 30 A, 3255 Buče
8. Alojz Kotnik, Lastnič 28, 3255 Buče
9. Nataša Povalej, Lastnič 44, 3255 Buče.
3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PRISTAVA PRI MESTINJU 
1. 
V krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju je od skupnega števila volivcev 895, glasovalo 421 volivcev, kar znaša 47,04 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 421 glasovnic, od tega je bilo 12 neveljavnih in 409 veljavnih glasovnic.
3. 
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17).
V devetih volilnih enotah v krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Slavko – Alojz Vehovar, Pristava pri Mestinju 15, 3253 Pristava pri Mestinju
2. Franc Čokl, Jerčin 17, 3253 Pristava pri Mestinju
3. Anton Počivavšek, Sodna vas 39, 3253 Pristava pri Mestinju
4. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
5. Milan Guzej, Roginska Gorca 43, 3253 Pristava pri Mestinju
6. Darko Guzej, Sv. Ema 8 D, 3253 Pristava pri Mestinju
7. Stanko Stres, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
8. Damjan Cverlin, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
9. Boštjan Špoljar, Vonarje 22 A, 3253 Pristava pri Mestinju.
4. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VIRŠTANJ 
1. 
V krajevni skupnosti Virštanj je od skupnega števila volivcev 513, glasovalo 223 volivcev, kar znaša 43,47 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 223 glasovnic, od tega je bilo 5 neveljavnih in 218 veljavnih glasovnic.
3. 
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17).
V petih volilnih enotah v krajevni skupnosti Virštanj se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Franci Grobelšek, Virštanj 33, 3254 Podčetrtek
2. Jani Toplišek, Virštanj 57, 3254 Podčetrtek
3. Andrejka Štraus Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek
4. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
5. Peter Bevc, Verače 22, 3254 Podčetrtek
6. Albin Leskovšek, Sela 1, 3254 Podčetrtek
7. Vida Ceraj, Sela 10 A, 3254 Podčetrtek
8. Franc Jug, Gostinca 19, 3261 Lesično
9. Drago Brilej, Pristava pri Lesičnem 9 A, 3261 Lesično.
5. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OLIMJE 
1. 
V krajevni skupnosti Olimje je od skupnega števila volivcev 225, glasovalo 110 volivcev, kar znaša 48,89 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 110 glasovnic, od tega je bilo 4 neveljavnih in 106 veljavnih glasovnic.
3. 
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17).
V eni volilni enoti v krajevni skupnosti Olimje se je volilo 5 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Matija Jagrič, Olimje 68, 3254 Podčetrtek
2. Stanislava Jakopina Milčevski, Olimje 75, 3254 Podčetrtek
3. Marko Žolger, Olimje 93, 3254 Podčetrtek
4. Špela Mrkša, Olimje 58, 3254 Podčetrtek
5. Izidor Košak, Rudnica 9, 3254 Podčetrtek.
Št. 041-0001/2018-18
Podčetrtek, dne 20. novembra 2018
Občinska volilna komisija Podčetrtek 
Predsednica 
Gabrijela Omerzu Geršak l. r.