Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3703. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, stran 11658.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 23. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik 
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 11.313 volivcev, pri čemer je bilo 11.312 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5.664 volivcev ali 50,06 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II. 
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 5.657 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 190 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.467.
III. 
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Ime liste 
Št. glasov
 % glasov
1.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1322
24.18
2.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
2238
40.94
3.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
353
6.46
4.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
551
10.08
5.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
397
7.26
6.
DOBRA DRŽAVA
207
3.79
7.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
199
3.64
8.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
200
3.66
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
Ime liste
Št. mandatov
1.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4
2.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
8
3.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1
4.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1
5.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
6.
DOBRA DRŽAVA
0
7.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
0
8.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
0
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. UROŠ LOGAR
2. JOŽICA VRHUNC
3. ANTON FRANC GUNDE
4. ANITA JELEN
Lista: 2 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ALEŠ JENKO
2. VESNA ŠKERL
3. KLEMEN SODRŽNIK
4. REBEKA TOMŠIČ
5. ŽIGA SODRŽNIK
6. TINA ROŠ
7. PRIMOŽ PTIČAK
8. TANJA ŠUMI
Lista: 3 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1. MATEJ WEISSENBACH
Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ŽIVA VIDMAR
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. TOMAŽ ČUČNIK
IV. 
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Rožnik na volitvah 18. 11. 2018, so:
1
ANITA JELEN roj. 10. 3. 1967, 
PRIMORSKA 8, LJUBLJANA
2
ANTON FRANC GUNDE roj. 1. 6. 1934, STANTETOVA 21, LJUBLJANA
3
UROŠ LOGAR roj. 8. 6. 1978, 
ROŽNA DOLINA, CESTA XI 12, LJUBLJANA
4
JOŽICA VRHUNC roj. 25. 1. 1939, 
ŠKRABČEVA ULICA 19, LJUBLJANA
5
ALEŠ JENKO roj. 29. 1. 1973, 
CESTA NA VRHOVCE 4, LJUBLJANA
6
VESNA ŠKERL roj. 27. 1. 1973, 
GABRŠČKOVA ULICA 26, LJUBLJANA
7
KLEMEN SODRŽNIK roj. 16. 2. 1988, 
VRHOVCI CESTA X 25, LJUBLJANA
8
REBEKA TOMŠIČ roj. 30. 8. 1984, 
ROŽNA DOLINA C. V 12, LJUBLJANA
9
ŽIGA SODRŽNIK roj. 16. 4. 1992, 
VRHOVCI C. X 25, LJUBLJANA
10
TANJA ŠUMI roj. 16. 10. 1971, 
C. NA BRDO 13, LJUBLJANA
11
PRIMOŽ PTIČAK roj. 29. 2. 1988, 
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 12, LJUBLJANA
12
TINA ROŠ roj. 17. 7. 1975, 
POKLJUKARJEVA ULICA 53, LJUBLJANA
13
MATEJ WEISSENBACH roj. 7. 8. 1983, 
POD JEZOM 33, LJUBLJANA
14
ŽIVA VIDMAR roj. 22. 7. 1949, 
CESTA 27. APRILA 1, LJUBLJANA
15
TOMAŽ ČUČNIK roj. 18. 7. 1978, 
ROŽNA DOLINA CESTA IV 25, LJUBLJANA
V. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Rožnik.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-331/2018-12
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
 
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica 
ČLANI:
Vladimir Kočevar l.r.
Gregor Plantarič 
Darja Bučar 
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Rok Janez Šteblaj 
Katarina Krivic l.r.