Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3688. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti, stran 11639.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Posebna občinska volilna komisija za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti, na 4. seji dne 20. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti 
Posebna občinska volilna komisija za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti je ugotovila naslednje:
I. 
Za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti je bila potrjena kandidatura naslednjega kandidata:
1.
MORAN JURKOVIČ – DANE, roj. 11. 1. 1977,
naslov: Loke 20, pošta: Leskovec pri Krškem,
poklic: brez poklica,
delo: sodelavec foruma romskih svetnikov,
predlagatelj: ŠTEFKA KOVAČIČ in skupina volivcev.
II. 
V volilni imenik pripadnikov romske skupnosti je bilo vpisanih 211 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa je glasovalo 0 volivcev.
Skupaj 211 volivcev.
Na voliščih je po volilnem imeniku glasovalo 32 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa je glasovalo 0 volivcev.
Skupaj je glasovalo 32 volivcev ali 15,16 %.
Oddanih je bilo 32 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 8 glasovnic.
III. 
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime in priimek kandidata
št. glasov
 % glasov
1.
MORAN JURKOVIČ – DANE
24
100 %
IV. 
Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), član Občinskega sveta Občine Krško – predstavnik romske skupnosti, izvoljen na rednih volitvah v šesti volilni enoti, dne 18. 11. 2018:
MORAN JURKOVIČ – DANE, roj. 11. 1. 1977, stanujoč v Leskovcu pri Krškem, Loke 20.
Št. 041-5/2018-O305
Krško, dne 20. novembra 2018
Predsednik volilne komisije 
Andrej Sluga l.r.
 
Namestnica predsednika volilne komisije 
Simona Lubšina l.r.
 
Članice in člani
Marina Novak Rabzelj l.r.
Janez Avguštin l.r.
Špela Zorič l.r.
Franc Unetič l.r.
Josip Hudorovac l.r.
Miran Jurkovič l.r.