Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3724. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Rogaška Slatina, stran 11746.

  
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 70-3297/95, 51-2482/02, 73-3567/03, 54-2538/04, 72-3216/05, 72-3215/05, 121-5540/05, 70-3006/06, 46-2514/07, 54-2904/07, 60-3209/07, 45-1987/08, 83-3291/12, 68/17) na 11. redni seji dne 22. 11. 2018 izdaja delno
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Rogaška Slatina 
1. Volitve župana
Glasovalo je volilnih upravičencev 4690 (od skupno 9372). Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 4690 glasovnic, od tega 4654 veljavnih in 36 neveljavnih.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
Branko Kidrič, Cerovec pod Bočem 6a, 3250 Rogaška Slatina, 2747 oziroma 59.02 odstotkov
Andrejka Flucher, Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška Slatina, 1907 oziroma 40,98 odstotkov
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da je v skladu z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Rogaška Slatina za naslednje mandatno obdobje izvoljen kandidat mag. Branko Kidrič, roj. 13. 9. 1962, stanujoč Cerovec pod Bočem 6a, 3250 Rogaška Slatina.
2. Volitve v svete krajevnih skupnosti
2a. Svet Krajevne skupnosti Kostrivnica šteje 11 članov, razdeljena je na 4 volilne enote. Glasovalo je 628 volilnih upravičencev (od skupno 1201). Pri glasovanju za svet KS Kostrivnica je bilo oddanih 628 glasovnic, od tega veljavnih 612 in 16 neveljavnih.
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah za člane sveta KS Kostrivnica za naslednje mandatno obdobje izvoljeni naslednji kandidati:
v volilni enoti 1:
1.
Marija Čakš
Sp. Kostrivnica 13, 3241 Podplat
2.
Monika Šeligo
Zg. Kostrivnica 1a, 3241 Podplat
3.
Ervin Mikše
Sp. Kostrivnica 12, 3241 Podplat
v volilni enoti 2:
1.
Filip Šeligo
Zg. Gabernik 42, 3241 Podplat
2.
Katarina Dragovan
Sp. Gabernik 37, 3241 Podplat
3.
David Strniša
Sp. Gabernik 29, 3241 Podplat
v volilni enoti 3:
1.
Rok Erjavec
Brezje pri Podplatu 12, 3241 Podplat
2.
Tadeja Mikše
Kamna Gorca 4, 3241 Podplat
v volilni enoti 4:
1.
Stanko Zobec
Zagaj pod Bočem 12, 3250 Rogaška Slatina
2.
Rozalija Šket
Čača vas 30, 3241 Podplat
3.
Janez Mraz
Zagaj pod Bočem 12a, 3250 Rogaška Slatina
2b. Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina šteje 19 članov, razdeljena je na 8 volilnih enot. Glasovalo je 3932 volilnih upravičencev (od skupno 7746). Pri glasovanju za svet MKS Rogaška Slatina je bilo oddanih 3932 glasovnic, od tega 3793 veljavnih in 139 neveljavnih.
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah za člane sveta MKS Rogaška Slatina za naslednje mandatno obdobje izvoljeni naslednji kandidati:
v volilni enoti 1:
1.
Terezija Tomić
Ulica Kozjanskega odreda 9, 3250 Rogaška Slatina
2.
Velimir Krklec
Gubčeva ulica 16, 3250 Rogaška Slatina
3.
Alenka Virant
Ulica Kozjanskega odreda 1, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 2:
1.
Andrejka Flucher
Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
2.
Beno Urbič
Strma cesta 2a, 3250 Rogaška Slatina
3.
Ksenija Čuješ
Cankarjeva ulica 17, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 3:
1.
Janez Belcer
Sotelska cesta 30, 3250 Rogaška Slatina
2.
Aleš Šket
Tržišče 29, 3250 Rogaška Slatina
3.
Mitja Škrabl
Tržišče 12, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 4:
1.
Ivan Povalej
Tuncovec 15, 3250 Rogaška Slatina
2.
Marija Gaberšek
Sp. Sečovo 26, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 5:
1.
Andreja Gros
Šlandrova ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
2.
Leonida Došler
Gozdna ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 6:
1.
Mojca Hlupič
Prnek 16a, 3250 Rogaška Slatina
2.
Darko Cverlin
Kamence 21, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 7:
1.
Aleksandra Saša Popit
Kačji dol 36a, 3241 Podplat
2.
David Šket
Gabrce 5, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 8:
1.
Ivan Mijošek
Zg. Negonje 4b, 3250 Rogaška Slatina
2.
Stanislav Berglez
Irje 8a, 3250 Rogaška Slatina
2c. Svet Krajevne skupnosti Sv. Florijan šteje 5 članov, razdeljena je na 2 volilni enoti. Glasovalo je 213 volilnih upravičencev (od skupno 425). Pri glasovanju za svet KS Sv. Florijan je bilo oddanih 213 glasovnic, od tega 208 veljavnih in 5 neveljavnih.
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah člane sveta KS Sv. Florijan za naslednje mandatno obdobje izvoljeni naslednji kandidati:
v volilni enoti 1:
1.
Štefan Ferčec
Sv. Florijan 85, 3250 Rogaška Slatina
2.
Franc Colnerič
Sv. Florijan 16, 3250 Rogaška Slatina
3.
Aleš Cvetko
Sv. Florijan 141, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 2:
1.
Dušan Kropec
Strmec pri Sv. Florijanu 37, 3252 Rogatec
2.
Maksimiljan Karneža
Strmec pri Sv. Florijanu 74, 3252 Rogatec
Št. 041-0001/2018
Rogaška Slatina, dne 22. novembra 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Rogaška Slatina 
Marjan Aleksić l.r.

AAA Zlata odličnost