Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3733. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«, stran 11759.

  
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) in v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) župan sprejme
S K L E P 
o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje« 
1. člen 
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje»Levarje«, ki je bil začet s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje« (Uradni list RS, št. 13/12), se ustavi.
2. člen 
Postopek se ustavi, ker pobudniki že od leta 2013 s postopkom niso nadaljevali. Eden od investitorjev na predmetnem območju je v letu 2018 podal pobudo za pripravo prostorskega izvedbenega akta za manjše območje, ki je trenutno v pripravi.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2012-9-1032
Slovenska Bistrica, dne 16. novembra 2018
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.