Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

VL 80023/2018 Os-3267/18, Stran 2351
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Tinka Berk, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi izterjave 354,98 EUR, sklenilo:
Dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Tinka Berk, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2018