Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3714. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica, stran 11672.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Osilnica sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica 
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na 6. redni seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah članov Občinskega sveta Občine Osilnica dne 18. novembra 2018, ugotovila:
I. 
1. Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 351 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 286 volivcev ali 81,48 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:
– 285 volivcev glasovalo na voliščih,
– 1 volivec je glasoval na domu,
– 0 volivcev je glasovalo po pošti.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Osilnica je bilo oddanih 286 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov, kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 5 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 281 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
kandidat
št. glasov
 % glasov
1.
AMALIJA ŠERCER
125
44,48
2.
IVICA KLEPEC
147
52,31
3.
MATEJ ŠTIMEC
180
64,06
4.
ZVONKO ŽAGAR
132
64,98
5.
NEDELJKO POJE
137
48,75
6.
MIRJANA ŠERCER
181
64,41
7.
ZORICA VILJEVAC
118
41,99
8.
ANAMARIJA ŠTIMEC
129
45,91
9.
ŽELJKO KNAUS
135
48,04
10.
ANTON ŠERCER
104
37,01
III. 
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je skladno z določbami 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so za člane Občinskega sveta Občine Osilnica izvoljeni naslednji kandidati:
1. Mirjana Šercer, roj. 3. 6. 1969, Bosljiva Loka 17, 1337 Osilnica
2. Matej Štimec, roj. 2. 4. 1996, Križmani 3, 1337 Osilnica
3. Ivica Klepec, roj. 31. 12. 1970, Padovo pri Osilnici 8, 1337 Osilnica
4. Nedeljko Poje, roj. 4. 8. 1952, Padovo pri Osilnici 5, 1337 Osilnica
5. Željko Knaus, roj. 15. 2. 1954, Ribjek 2a, 1337 Osilnica
6. Zvonko Žagar, roj. 27. 8. 1963, Bosljiva Loka 12a, 1337 Osilnica
7. Anamarija Štimec, roj. 22. 7. 1952, Mirtoviči 2, 1337 Osilnica
Št. 041-0001/2018/159
Osilnica, dne 19. novembra 2018
Blaž Volf l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Osilnica