Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3729. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2018, stran 11749.

  
Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2018 
I. 
1. Na lokalnih volitvah, ki so potekale 18. novembra 2018, je imelo pravico voliti člane Občinskega sveta Občine Sevnica 14.598 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 5.539 volivcev oziroma 37,94 % volivcev, ki so imeli pravico voliti (volilna udeležba).
II. 
1. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 5.532 glasovnic.
2. Veljavnih je bilo 5.374 glasovnic.
3. Neveljavnih je bilo 158 glasovnic.
III. 
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Sevnica dobile naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime liste 
Št. glasov
 % glasov
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1.570
29,21
2
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1.474
27,43
3
LISTA ZA MIRNSKO DOLINO
73
1,36
4
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
604
11,24
5
NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
305
5,68
6
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
153
2,85
7
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
465
8,65
8
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
214
3,98
9
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
516
9,60
Skupaj
5.374
100,00
IV. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljevanju: ZLV) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov neposredno podeljeno 13 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati in bili skladno z 18. in 84. členom ZLV izvoljeni spodaj navedeni kandidati. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
1. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SREČKO OCVIRK
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
MAJDA JAZBEC
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
MARJAN LOČIČNIK (P)
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
GREGOR KORENE
LISTA MARJANA ŠARCA
GORAZD ZUPANC
2. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BOŽIDAR GROBOLJŠEK
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
MIRAN GRUBENŠEK (P)
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
FRANC PIPAN (P)
3. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
VINCENC KNEZ
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
TOMAŽ LISEC
4. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
JANEZ KUKEC
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DANICA KRAMŽAR
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
IVAN OREŠNIK
(P) – izvoljen s preferenčnimi glasovi
V. 
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov naslednje:
Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 25
Zap. št
Količnik
Št.
Ime liste
1
1570.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
2
1474.00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
3
785.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
4
737.00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
5
604.00
LISTA MARJANA ŠARCA 
6
523.33
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
7
516.00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
8
491.33
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
9
465.00
SOCIALNI DEMOKRATI 
10
392.50
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
11
368.50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
12
314.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
13
305.00
NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA 
14
302.00
LISTA MARJANA ŠARCA 
15
294.80
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
16
261.67
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
17
258.00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
18
245.67
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
19
232.50
SOCIALNI DEMOKRATI 
20
224.29
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
21
214.00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
22
210.57
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
23
201.33
LISTA MARJANA ŠARCA 
24
196.25
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
25
184.25
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
26
174.44
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
27
172.00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
28
163.78
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
29
157.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
30
155.00
SOCIALNI DEMOKRATI 
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Sevnica dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
1. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BOŽIDAR BECI
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
MATEJ IMPERL (P)
2. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
TANJA NOVŠAK
LISTA MARJANA ŠARCA
ROK PETANČIČ
NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
JANEZ ŠERJAK
SOCIALNI DEMOKRATI
STANISLAVA ŽIČKAR (P)
3. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
JANOŠ JANC (P)
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
BRIGITA KARLOVŠEK
LISTA MARJANA ŠARCA
FRANC POVŠE (P)
4. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ALEŠ MRGOLE (P)
SOCIALNI DEMOKRATI
RADO KOSTREVC
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
VINCENC SITAR
(P) – izvoljen s preferenčnimi glasovi
IV. 
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 so:
1. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
SREČKO OCVIRK
1
2.
MAJDA JAZBEC
1
3.
BOŽIDAR BECI
1
4.
BOŽIDAR GROBOLJŠEK
2
5.
VINCENC KNEZ
3
6.
JANOŠ JANC
3
7.
JANEZ KUKEC
4
8.
DANICA KRAMŽAR
4
2. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
MARJAN LOČIČNIK
1
2.
GREGOR KORENE
1
3.
MIRAN GRUBENŠEK
2
4.
TANJA NOVŠAK
2
5.
TOMAŽ LISEC
3
6.
BRIGITA KARLOVŠEK
3
7.
IVAN OREŠNIK
4
8.
ALEŠ MRGOLE
4
3. LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
GORAZD ZUPANC
1
2.
ROK PETANČIČ
2
3.
FRANC POVŠE
3
4. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
FRANC PIPAN
2
2.
VINCENC SITAR
4
5. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
STANISLAVA ŽIČKAR
2
2.
RADO KOSTREVC
4
6. NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
JANEZ ŠERJAK
2
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
MATEJ IMPERL
1
Št. 041-0003/2018
Sevnica, dne 21. novembra 2018
Anton Grilc l.r.
predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica