Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3712. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, z dne 18. novembra 2018, stran 11669.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija na seji dne 21. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, z dne 18. novembra 2018 
1. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 21. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 18. novembra 2018.
2. 
I. V svet Krajevne skupnosti Banjšice so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
BERNARDA BIZJAK
2
IZIDOR ŽBOGAR
3
SIMON JAKOPIČ
4
MARKO STRGAR
5
MAJA JAKOPIČ
6
ALEKSANDER MADON
7
DEJAN STRGAR
II. V svet Krajevne skupnosti Branik so bili izvoljeni:
Volilna enota št.
IZVOLJENI ČLANI
1
PATRICIJA FURLAN, 
BRUNO VIDMAR, 
BRANKO KRAVOS
2
SANDI HMELJAK, 
ERVIN VIDMAR
3
RADOŠ ČEBRON, 
DOMINIK BIRSA, 
TOMAŽ COLJA
4
IVANA MOŽINA
III. V svet Krajevne skupnosti Čepovan so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
ADRIJAN KOFOL
2
JERNEJ PETROVČIČ
3
DEAN UŠAJ
4
KATARINA PAVLIN
5
STANISLAVA MRAK
6
JOŽEF BRATUŽ
7
MAJDA ŠULIGOJ
IV. V svet Krajevne skupnosti Dornberk so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
RADOŠ KAVČIČ
2
DAVORIN SLEJKO
3
ŠTEFKA SUSIČ
4
SIMON JUSTIN
5
KATARINA KRALJ
6
MARTIN ČOTAR
7
KARMEN SAKSIDA
V. V svet Krajevne skupnosti Gradišče so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
VOJKA FRITZ
2
SILVER KERŠEVAN
3
TANJA GREGORIČ
4
DALIBOR ANTIĆ
5
ŽAN MARUŠIČ
6
ALJOŠA FURLAN
7
MOJCA MARUŠIČ
VI. V svet Krajevne skupnosti Grgar so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
EGON MILOST
2
EDVIN GADNIK
3
JANJA ŠTRUKELJ
4
KATARINA KERIN
5
LILIJANA VIDIČ
6
ROK JURETIČ
7
ALEKSANDER MILJAVEC
VII. V svet Krajevne skupnosti Grgarske Ravne - Bate so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
LILIJANA HUMAR
2
ODISEJ BRATKIČ
3
BOJAN STANTE
4
KRISTINA FABJAN
5
FRANC ČERNIGOJ
6
LUCIJA FURLAN ČERMELJ
7
MITJA BRUMAT
VIII. V svet Krajevne skupnosti Kromberk - Loke so bili izvoljeni:
Volilna enota št.
IZVOLJENI ČLANI
1
DAMIJAN WINKLER, 
ŽARKO LEBAN, 
ALEŠ PAVLIN
2
mag. URŠKA ŠČUKA BURŠIĆ, 
SONJA MARAS GRUNTAR, 
JANEZ CUZNAR
3
dr. ROBERT GOLOB, 
META MAČUS, 
MARKO BREZAVŠČEK
IX. V svet Krajevne skupnosti Lokovec so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
TOMAŽ KOVAČIČ
2
JAKA VONČINA
3
MATJAŽ ŠULIGOJ
4
INES HUMAR
5
JOŽEF MUROVEC
6
VALTER MUROVEC
7
ELENA DELFINI
X. V svet Krajevne skupnosti Lokve - Lazna so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
ZDRAVKA BAVDAŽ
2
ANJA RIJAVEC
3
MARKO KOLENC
4
MARKO SAKSIDA GREGORIČ
5
DUŠAN RIJAVEC
6
ROMANA DŽINIĆ
7
MAJA BIZJAK
XI. V svet Krajevne skupnosti Nova Gorica so bili izvoljeni:
Volilna enota št.
IZVOLJENI ČLANI
1
IZTOK NEMEC
2
ALDO VUGA
3
mag. JELKO VALENČAK
4
DOMEN MOZETIČ, 
NELI SKOČAJ
5
KATARINA STROSAR, 
GREGOR MOZETIČ
6
INGRID ČERNE, 
SLAVKO ŠIRCA
7
KARMEN HUMAR, 
OTON MOZETIČ
8
MATEJA HUMAR, 
VALTER ADAMIČ
XII. V svet Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
DOMINIK LIČEN
2
FRANC ŽIVEC
3
HELENA WINKLER
4
TANJA RIJAVEC
5
ANEJA LIČEN
6
ANTON PERŠIČ
7
ALEŠ KOŠUTA
XIII. V svet Krajevne skupnosti Ozeljan - Šmihel so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
MARKO TRIBUŠON
2
TINA SIMONIČ
3
mag. FRANKO ŠPACAPAN
4
DARKO ŠKARABOT
5
TADEJA DANEVČIČ
6
JERNEJ FRANK
7
SMILJANKA KOŠUTA
XIV. V svet Krajevne skupnosti Prvačina so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
SILVAN SAKSIDA
2
ROBERT ČERNE
3
MARTINA KAVČIČ
4
LIVIJA ŠEMOLE DOVIER
5
DENIS COLJA
6
GREGOR SUHADOLNIK
7
ANDREJ SULIČ
XV. V svet Krajevne skupnosti Ravnica so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
ALEŠ DUGULIN
2
LUKA DUGULIN
3
ANDRAŽ FILIPIČ
4
ERIKA PODGORNIK RIJAVEC
5
MAJA BENKO
6
ZLATKO ŠULIGOJ
7
RADOŠA ČEČKO FAGANELJ
XVI. V svet Krajevne skupnosti Rožna Dolina so bili izvoljeni:
Volilna enota št.
IZVOLJENI ČLANI
1
BORUT HVALIČ, 
BORUT ČUBEJ
2
DENIS MARVIN
3
BOŽA LOVERČIČ ŠPACAPAN, 
SLAVKO ŠULIGOJ, 
KLAVDIJA ŽIDANIK
4
DOMEN ŠEBENIK, 
MIHA BITEŽNIK, 
PETRA KOLENC
XVII. V svet Krajevne skupnosti Solkan so bili izvoljeni:
Volilna enota št.
IZVOLJENI ČLANI
1
JURE ANTLER, 
TOMAŽ ČERNE, 
JAKA RIJAVEC
2
BRANKO BELINGAR, 
VESNA BAŠIN, 
MIRAN TRATNIK
3
DAVORIN ŠKARABOT, 
MAJA ŠINIGOJ, 
LEA OVEN
4
MATEJ TORKAR, 
JANA HEREGA
XVIII. V svet Krajevne skupnosti Šempas so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
BARBARA KANTE
2
VILMA VOLK
3
DAMJANA PAVLICA
4
DIMITRIJ PEČENKO
5
KLEMEN KRŠEVAN
6
ADA TROHA
7
MARTIN CERNATIČ
XIX. V svet Krajevne skupnosti Trnovo so bili izvoljeni:
IZVOLJENI ČLANI
1
KERSTIN PODGORNIK
2
MATJAŽ LUČOVNIK
3
VALTER ŠULIGOJ
4
UROŠ TERNOVEC
5
DOLORES ŠULIGOJ
6
MARTINA VOLK
7
BORIS PLESNIČAR
3. 
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018-431
Nova Gorica, dne 21. novembra 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
Mestne občine Nova Gorica 
Andrej Orel l.r.