Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3669. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd, stran 11571.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Dravograd 
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji dne 22. novembra 2018 in na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za župana Občine Dravograd, ugotovila:
I. 
a) Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo volilno pravico po splošnem volilnem imeniku skupaj 7252 volivcev.
b) Glasovalo je 3.884 volivcev. Volilna udeležba je bila 53.56 %.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti sta glasovala 2 volivca.
II. 
Za volitve župana Občine Dravograd je bilo oddanih 3.884 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 132, veljavnih glasovnic je bilo 3752.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
% glasov
1
MARIJANA CIGALA
2789
74,33
2
ERVIN KODRUN
963
25,67
III. 
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je kandidatka za županjo Marijana CIGALA, rojena 9. 1. 1962, stanujoča Vrata 35, 2366 Muta, Občina Dravograd, predlagatelja Srečka PODOJSTRŠKA in skupine volivcev, dobila večino veljavnih glasov in je izvoljena za županjo Občine Dravograd.
IV. 
Občinska volilna komisija je poročilo sprejela soglasno, v sestavi predsednik Aleš Horvatič, namestnica predsednika Danica Sevšek, ter ostali člani: Maja Praper, članica, Mateja Konečnik, članica, Adi Kralj, član, Tatjana Kukovec, namestnica člana, Tomaž Rotovnik, namestnik članice in Janja Gostenčnik, namestnica članice.
Št. 041-0004/2018
Dravograd, dne 22. novembra 2018
Občinska volilna komisija 
Občine Dravograd 
Predsednik 
Aleš Horvatič l.r.