Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3709. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, stran 11665.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 23. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo 
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 12.501 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5.573 volivcev ali 44,58 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 5.568 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 190 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.378.
III. 
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Ime liste 
Št. glasov
 % glasov
1.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1116
20.75
2.
LISTA MARJANA ŠARCA
312
5.80
3.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
2605
48.44
4.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
238
4.43
5.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
424
7.88
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
257
4.78
7.
DOBRA DRŽAVA
118
2.19
8.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
147
2.73
9.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
161
2.99
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
Ime liste 
Št. mandatov
1.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS
4
2.
LISTA MARJANA ŠARCA
1
3.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
9
4.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
5.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI
0
7.
DOBRA DRŽAVA
0
8.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
0
9.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
0
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. ALEŠ BRINAR
2. NATAŠA PIVČEVIČ
3. JANEZ BUČAR
4. NEVENKA EDITA GOGALA
Lista: 2 – LISTA MARJANA ŠARCA
1. DR. DAVID PETELIN
Lista: 3 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ŽIGA OVEN
2. EMA KOZAR
3. JANEZ FINŽGAR
4. DR. BARBARA BREČKO
5. MITJA VLADIMIR BAVDAŽ
6. TATJANA ARRIGLER
7. FRANJO LEVAČIĆ
8. LONJA TJAŠA TAVČAR
9. VANDO ARSOV
Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. MILAN OVNIČ
IV. 
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Trnovo na volitvah 18. 11. 2018, so:
1.
NEVENKA EDITA GOGALA roj. 6. 9. 1934, 
ULICA JOŽETA MIRTIČA 44, LJUBLJANA
2.
JANEZ BUČAR roj. 21. 10. 1948, 
KOSESKEGA 28, LJUBLJANA
3.
NATAŠA PIVČEVIČ roj. 6. 9. 1952, 
DEVINSKA 7, LJUBLJANA
4.
ALEŠ BRINAR roj. 11. 8. 1946, 
RIHARJEVA 32, LJUBLJANA
5.
DR. DAVID PETELIN roj. 2. 7. 1984, 
TRNOVSKA ULICA 10, LJUBLJANA
6.
ŽIGA OVEN roj. 28. 8. 1989, 
CESTA DVEH CESARJEV 11, LJUBLJANA
7.
JANEZ FINŽGAR roj. 9. 12. 1956, 
MIVKA 40, LJUBLJANA
8.
DR. BARBARA BREČKO roj. 27. 1. 1972, 
CESTA NA LOKO 37, LJUBLJANA
9.
MITJA VLADIMIR BAVDAŽ roj. 27. 4. 1980, 
POD BUKVAMI 60, LJUBLJANA
10.
TATJANA ARRIGLER roj. 30. 1. 1954, 
ZIHERLOVA ULICA 8, LJUBLJANA
11.
FRANJO LEVAČIĆ roj. 13. 4. 1944, 
KRIMSKA ULICA 7, LJUBLJANA
12.
LONJA TJAŠA TAVČAR roj. 10. 10. 1994, 
POD HRASTI 71, LJUBLJANA
13.
VANDO ARSOV roj. 29. 10. 1968, 
CESTA V ZELENI LOG 12, LJUBLJANA
14.
EMA KOZAR roj. 28. 12. 1967, 
CESTA NA LOKO 19, LJUBLJANA
15.
MILAN OVNIČ roj. 1. 9. 1948, 
ZIHERLOVA 10, LJUBLJANA
V. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Trnovo.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-331/2018-18
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica 
ČLANI:
Vladimir Kočevar l.r.
Gregor Plantarič 
Darja Bučar 
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Rok Janez Šteblaj 
Katarina Krivic l.r.