Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3749. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Rečica ob Savinji, stran 11783.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Rečica ob Savinji izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Rečica ob Savinji 
Na splošnih volitvah, dne 18. novembra 2018, je od skupnega števila volivcev 1.935 glasovalo po volilnem imeniku 1.171 volivcev. Volilna udeležba na ravni občine je bila 60,52%. Pri tem je upoštevana udeležba na volitvah za župana in za člane 9-članskega občinskega sveta. Volitve so bile izvedene na skupno 6 voliščih (od tega je bilo na enem volišču izvedeno predčasno glasovanje).
1. VOLITVE ŽUPANA OBČINE REČICA OB SAVINJI:
Za županjo Občine Rečica ob Savinji je izvoljena:
Ana Rebernik, roj. 21. 3. 1955, Rečica ob Savinji 109, 3332 Rečica ob Savinji
2. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE Rečica ob Savinji:
Za člane Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji so izvoljeni:
V volilni enoti 1:
Marko ATELŠEK, roj. 8. 6. 1980, Poljane 44, 3332 Rečica ob Savinji
V volilni enoti 2:
Nika VENINŠEK, roj. 4. 2. 1995, Rečica ob Savinji 86 a, 3332 Rečica ob Savinji in
Jožef SKONČNIK, roj. 19. 9. 1956, Rečica ob Savinji 51 a, 3332 Rečica ob Savinji
V volilni enoti 3:
Franc BASTL, roj. 20. 9. 1970, Homec 27, 3332 Rečica ob Savinji in
Jože ŽERAK, roj. 3. 2. 1960, Šentjanž 15, 3332 Rečica ob Savinji
V volilni enoti 4:
Polonca KOLENC OZIMIC, roj. 25. 7. 1973, Varpolje 52, 3332 Rečica ob Savinji in
Ivan KRAMER, roj. 31. 7. 1965, Nizka 45, 3332 Rečica ob Savinji
V volilni enoti 5:
Barbara ŽLEBNIK, roj. 2. 12. 1981, Spodnje Pobrežje 8, 3332 Rečica ob Savinji
V volilni enoti 6:
Drago POLIČNIK, roj. 27. 5. 1950, Spodnja Rečica 47, 3332 Rečica ob Savinji
Št. 041-0001/2018-136
Rečica ob Savinji, dne 22. novembra 2018
Predsednica OVK 
Občine Rečica ob Savinji 
Jana Jurak Zidarn l.r.