Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

D 101/2017-15 Os-3175/18, Stran 2351
Po pokojni Zemljič Julijani, rojena 9. 2. 1932, EMŠO 0902932506002, nazadnje stanujoča Ptujska cesta 23, 9250 Gornja Radgona, ki je umrla 17. 5. 2017, po kateri se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 101/2017 in po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 10. 10. 2018, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustnici in je tako šteti premoženje zapustnice, ki spada v zapuščino, za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki vodi zap. postopek, pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 2. 11. 2018