Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3728. Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2018, stran 11749.

  
Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) izdaja naslednje
P O R O Č I L O 
o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2018 
I. 
1. Na lokalnih volitvah, ki so potekale 18. novembra 2018, je imelo pravico voliti župana Občine Sevnica 14.598 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 5.539 volivcev oziroma 37,94 % volivcev, ki so imeli pravico voliti (volilna udeležba).
II. 
1. Za volitve župana je bilo oddanih 5.527 glasovnic.
2. Veljavnih je bilo 5.038 glasovnic.
3. Neveljavnih je bilo 489 glasovnic.
III. 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
SREČKO OCVIRK
5.038
100
IV. 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena in prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je za župana Občine Sevnica izvoljen SREČKO OCVIRK, rojen 5. 11. 1969, stanujoč Podvrh 31, 8292 Zabukovje, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-0003/2018
Sevnica, dne 21. novembra 2018
Anton Grilc l.r.
predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica