Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3666. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj, stran 11565.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj 
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne, 21. 11. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, izida predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri ugotavljanju izidov glasovanja za Občinski svet Občine Črnomelj, na volitvah 18. 11. 2018, ugotovila:
I. 
1. Na volitvah 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti skupaj 12.028 volivcev, od tega:
a) 12.028 volivcev vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 7.072 volivcev ali 58,8 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
a) 6.785 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
b) 279 volivcev glasovalo predčasno,
c) 8 volivcev glasovalo po pošti,
d) 0 volivcev glasovalo s potrdilom.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Črnomelj je bilo oddanih 7.072 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 265 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 6.807.
Posamezne liste kandidatov so v vseh treh volilnih enotah dobile naslednje skupno število glasov in mandatov:
Glasov (štev.)
Ime liste
Število mandatov
1.554
Slovenska demokratska stranka – SDS
6
1.485
Lista za razvoj
6
1.301
Socialni demokrati
5
659
Lista Marjana Šarca
2
610
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
2
466
Nova Slovenija – krščanski demokrati
1
362
SLS Slovenska ljudska stranka 
1
274
Lista Braneta Adlešiča
0
96
Levica
0
III. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov 10 mandatov.
Po drugem odstavku 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili izvoljeni:
a) V volilni enoti I
1. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
ČENGIJA Dubravko, roj. 2. 7. 1967, Železničarska cesta 17, Črnomelj.
2. Socialnim demokratom pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
BIRKELBACH Jaka, roj. 8. 5. 1985, Cankarjeva ulica 4, Črnomelj.
3. Slovenski demokratski stranki – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
KUMP Bernarda, roj. 12. 8. 1970, Krpanova ulica 2, Črnomelj.
b) V volilni enoti II
a) Slovenski demokratski stranki – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
IVANUŠIČ Franc, roj. 22. 1. 1962, Preloka 49, Vinica.
b) Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
BOSANAC Zalka, roj. 30. 5. 1961, Sečje selo 31, Vinica.
c) Socialnim demokratom pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
PERKO Leopold, roj. 17. 8. 1970, Dragatuš 5a, Dragatuš.
c) V volilni enoti III
1. Slovenski demokratski stranki – SDS pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
BANOVEC Matej, roj. 24. 10. 1985, Blatnik pri Črnomlju 7, Črnomelj.
BRULA Anton, roj. 2. 12. 1952, Talčji Vrh 2a, Črnomelj.
2. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
ŠPEC Zoran, roj. 29. 10. 1982, Blatnik pri Črnomlju 2c, Črnomelj.
3. Socialnim demokratom pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
PERUŠIČ Janez, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24, Črnomelj.
IV. 
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov 13 mandatov.
Po drugem odstavku 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili izvoljeni:
a) V volilni enoti I
1. Listi za razvoj pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
KMETIČ ŠKOF Tatjana, roj. 30. 10. 1976, Sončna pot 1, Črnomelj.
BARIČ Matjaž, roj. 31. 8. 1972, Kidričeva ulica 16, Črnomelj.
2. Listi Marjana Šarca pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
FABJAN Vesna roj. 28. 8. 1976, Ulica Danila Bučarja 23, Črnomelj.
3. Socialnim demokratom pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
KAVČIČ Samo, roj. 20. 10. 1967, Dolenja vas pri Črnomlju 15, Črnomelj.
4. Slovenski demokratski stranki – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
KOCJAN Maja, roj. 16. 4. 1980, Linhartova ulica 4, Črnomelj.
5. DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
MISJA Štefan, roj. 8. 12. 1951, Kajuhova ulica 2, Črnomelj.
b) V volilni enoti II
1. Novi Sloveniji – krščanskim demokratom pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
HUDELJA Nataša, roj. 6. 6. 1964, Sečje selo 4a, Vinica.
2. Socialnim demokratom pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
RADOJČIČ Mira, roj. 2. 1. 1953, Bojanci 7, Vinica.
3. Slovenski demokratski stranki – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
MRAVINEC Marko, roj. 25. 9. 1990, Nova Lipa 27, Vinica.
c) V volilni enoti III
1. Listi Marjana Šarca pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
BUTALA Renata, roj. 29. 3. 1967, Srednji Radenci 20, Stari trg ob Kolpi.
2. DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
ČEMAS STJEPANOVIČ Mojca, roj. 3. 7. 1960, Kanižarica 21c, Črnomelj.
3. SLS Slovenski ljudski stranki pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
FABJAN Andrej, roj. 8. 5. 1957, Stražnji Vrh 1, Črnomelj.
4. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
LAMUT Tadeja, roj. 30. 3. 1982, Jerneja vas 14, Črnomelj.
V. 
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je sprejela poročilo na podlagi 41. in 90. člana Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17). Poročilo je sprejela soglasno.
Št. 041-25/2018
Črnomelj, dne 21. novembra 2018
Predsednica 
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj 
Darinka Plevnik l.r.