Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

Ob-3334/18, Stran 2348
V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih (ZPRE-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZFTI) družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, objavlja obvestilo:
Družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, je na osnovi sklepa upravnega odbora z dne 28. 11. 2018 in po pooblastilu 25. skupščine družbe z dne 28. 11. 2018 osnovni kapital zmanjšala iz 83.080 kosovnih delnic v nominalni vrednosti 693.718,00 EUR z umikom 8.306 lastnih kosovnih delnic v nominalni vrednosti 69.355,10 EUR na 74.774 kosovnih delnic z nominalno vrednostjo 624.362,90 EUR.
V kapitalske rezerve se odvede z umikom 8.306 lastnih kosovnih delnic znesek 69.355,10 EUR, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic. Celotna vrednost odkupljenih lastnih delnic v znesku 390.382,00 EUR, ki se umaknejo v breme rezerv, so bile oblikovane v višini 390.382,00 EUR iz prenesenega čistega dobička preteklih let.
EXOTERM HOLDING, d.d.