Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3689. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 11639.

  
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško 
Občinska volilna komisija Krško je na svoji 8. redni seji, dne 21. 11. 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za svete Krajevne skupnosti Občine Krško, na volitvah dne 18. 11. 2018, ugotovila:
I. 
Na območju KS Brestanica je bilo v volilne imenike vpisanih 1677 volivcev. Na voliščih je glasovalo 751 volivcev. Oddanih je bilo 751 glasovnic, od katerih jih je bilo 51 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Brestanica so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Boštjan Železnik, Jetrno Selo 17, 8280 Brestanica
Margareta Marjetič, Likarjeva ulica 11, 8280 Brestanica
Martin Škrlec, Na Dorcu 2, 8280 Brestanica
VOLILNA ENOTA 02
Vesna Butkovič, Elektrarniška cesta 24, 8280 Brestanica
Anton Zakšek, Cesta na ribnik 28, 8280 Brestanica
Monika Seher, Cesta prvih borcev 43, 8280 Brestanica
VOLILNA ENOTA 03
Vlado Bezjak, Armeško 45, 8280 Brestanica
VOLILNA ENOTA 04
Marko Kenig, Stolovnik 37, 8280 Brestanica
Roman Bračun, Raztez 29a, 8280 Brestanica
VOLILNA ENOTA 05
Danijela Mirt, Anže 12, 8280 Brestanica
VOLILNA ENOTA 06
Roman Drstvenšek, Dolenji Leskovec 5a, 8280 Brestanica
Andreja Budna, Dolenji Leskovec 88a, 8280 Brestanica
II. 
Na območju KS Dolenja vas je bilo v volilne imenike vpisanih 589 volivcev. Na voliščih je glasovalo 299 volivcev. Oddanih je bilo 299 glasovnic, od katerih jih je bilo 15 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Dolenja vas so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Maja Gorišek, Dolenja vas pri Krškem 47, 8270 Krško
Peter Blatnik, Dolenja vas pri Krškem 2, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 02
Goran Udovč, Stari Grad 5, 8270 Krško
Elizabeta Masnec, Stari Grad 9, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 03
Martin Trampuš, Pesje 11, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 04
Matej Libenšek, Libna 6, 8270 Krško
Manja Omerzel, Libna 18a, 8270 Krško
III. 
Na območju KS Gora je bilo v volilne imenike vpisanih 448 volivcev. Na voliščih je glasovalo 209 volivcev. Oddanih je bilo 209 glasovnic, od katerih je bilo 7 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Gora so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Franc Gunčar, Čretež pri Krškem 10, 8270 Krško
Sonja Levičar, Cesta 19, 8270 Krško
Stanko Alegro, Gunte 9, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 02
Alojz Kerin, Gora 24, 8270 Krško
Martin Levičar, Gora 3, 8270 Krško
Gregor Zagorc, Dunaj 2, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 03
Dr. Aleš Bizjak, Golek 18, 8270 Krško
Andreja Božič, Spodnje Dule 4, 8270 Krško
Jože Pacek, Osredek pri Trški gori 6a, 8270 Krško
IV. 
Na območju KS Koprivnica je bilo v volilne imenike vpisanih 580 volivcev. Na voliščih je glasovalo 278 volivcev. Oddanih je bilo 278 glasovnic, od katerih je bila 1 neveljavna.
Za člane Sveta KS Koprivnica so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Robert Kostevc, Koprivnica 3, 8282 Koprivnica
Andrej Kužner, Veliki Dol 26, 8282 Koprivnica
Stanka Vodopivec, Veliki dol 4, 8282 Koprivnica
VOLILNA ENOTA 02
Damjan Bogovič, Veliki Kamen 33b, 8282 Koprivnica
Roman Umek, Veliki Kamen 6a, 8282 Koprivnica
VOLILNA ENOTA 03
Tadej Klaužar, Mrčna sela 44, 8282 Koprivnica
Nada Resnik, Mrčna sela 45, 8282 Koprivnica
V. 
Na območju KS mesta Krško je bilo v volilne imenike vpisanih 6.424 volivcev. Na voliščih je glasovalo 2930 volivcev. Oddanih je bilo 2930 glasovnic, od katerih jih je bilo 334 neveljavnih.
Za člane Sveta KS mesta Krško so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Alojz Božič, Gornje Pijavško 30, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 02
Bojan Naraglav, Cesta krških žrtev 7a, 8270 Krško
Tajana Dvoršek, Valvasorjevo nabrežje 5b, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 03
mag. Nataša Šerbec, Narpel 61, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 04
Boštjan Pirc, Gubčeva ulica 7, 8270 Krško
Hrvoje Petković, Ulica Milke Kerin 2, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 05
Zoran Jankovič, Sremič 31, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 06
Gorazd Pirc, Cesta 4. julija 4, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 07
Ela Kovačič, Stermeckijeva 10, 8270 Krško
Ivan Učanjšek, Sremiška cesta 10, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 08
Meta Fekonja, Cesta 4. julija 62b, 8270 Krško
Zlata Gajšak Požgaj, Cesta 4. julija 62b, 8270 Krško
Beluar Nasufi, Cesta 4. julija 64, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 09
Mojca Novak, Ob potoku 7, 8270 Krško
VI. 
Na območju KS Krško polje je bilo v volilne imenike vpisanih 877 volivcev. Na voliščih je glasovalo 334 volivcev. Oddanih je bilo 334 glasovnic, od katerih je bilo 15 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Krško polje so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Jan Mežič, Drnovo 17d, 8273 Leskovec pri Krškem
Klemen Račič, Drnovo 29, 8273 Leskovec pri Krškem
Martin Mlakar, Drnovo 43, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 02
Jernej Milar, Mrtvice 53b, 8273 Leskovec pri Krškem
mag. Rajko Kodrič, Mrtvice 26, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 03
Matjaž Račič, Brege 59, 8273 Leskovec pri Krškem
Franc Škofljanec, Brege 52, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 04
Dušan Lukič, Vihre 39, 8273 Leskovec pri Krškem
Peter Račič, Vihre 21, 8273 Leskovec pri Krškem
VII. 
Na območju KS Leskovec je bilo v volilne imenike vpisanih 1781 volivcev. Na voliščih je glasovalo 961 volivcev. Oddanih je bilo 961 glasovnic, od katerih jih je bilo 69 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Leskovec so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Dejan Sevšek, Grajska pot 9, 8273 Leskovec pri Krškem
Gregor Lekše, Nova pot 4, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 02
Jože Olovec, Vrtnarska pot 1, 8273 Leskovec pri Krškem
Rudolf Vrščaj, Ulica Anke Salmičeve 77, 8273 Leskovec pri Krškem
Aleš Ulčnik, Cesta ob Gaju 2, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 03
Stanislav Arh, Velika vas 59, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 04
Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu 5, 8273 Leskovec pri Krškem
Tatjana Kerin, Selce pri Leskovcu 7, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 05
Janez Bogovič, Veniše 52, 8273 Leskovec pri Krškem
Jože Radkovič, Veniše 10, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 06
Anton Mlakar, Žadovinek 21, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 07
Ivan Kranjčevič, Kobile 7, 8273 Leskovec pri Krškem
VIII. 
Na območju KS Podbočje je bilo v volilne imenike vpisanih 1388 volivcev. Na voliščih je glasovalo 728 volivcev. Oddanih je bilo 728 glasovnic, od katerih jih je bilo 39 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Podbočje so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Anton Jurečič, Podbočje 12, 8312 Podbočje
Luka Gramc, Podbočje 67, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 02
Franc Babič, Žabjek v Podbočju 13, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 03
Olga Vintar, Dobrava ob Krki 12, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 04
Janez Barbič, Šutna 25, 8312 Podbočje
Saša Šavrič, Šutna 36, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 05
Nadja Lajkovič, Veliko Mraševo 42, 8312 Podbočje
Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 06
Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje
Gregor Stopar, Brod v Podbočju 17, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 07
Jože Glogovšek, Kalce – Naklo 39, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 08
Martina Kranjc, Brezovica pri Podbočju 14, 8312 Podbočje
VOLILNA ENOTA 09
Alenka Sintič, Prušnja vas 10, 8312 Podbočje
IX. 
Na območju KS Raka je bilo v volilne imenike vpisanih 1542 volivcev. Na voliščih je glasovalo 827 volivcev. Oddanih je bilo 827 glasovnic, od katerih jih je bilo 9 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Raka so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Damjana Pirc, Podulce 25, 8274 Raka
Andrej Kralj, Celine 3, 8274 Raka
VOLILNA ENOTA 02
Jernej Šterk, Raka 74a, 8274 Raka
Majda Novak, Raka 117, 8274 Raka
Mitja Novak, Raka 106, 8274 Raka
VOLILNA ENOTA 03
Martin Junkar, Dolenja vas pri Raki 6, 8274 Raka
Primož Šribar, Podulce 8, 8274 Raka
VOLILNA ENOTA 04
Željko Novak, Mali Koren 5, 8274 Raka
Brigita Gregorič, Gmajna 24, 8274 Raka
Rok Bizjak, Kržišče 11, 8274 Raka
VOLILNA ENOTA 05
Viki Kotar, Podlipa 16, 8274 Raka
Frančiška Metelko, Mikote 8, 8274 Raka
VOLILNA ENOTA 06
Alojz Šiško, Sela pri Raki 24, 8274 Raka
Jože Vidovič, Ardro pri Raki 22, 8274 Raka
X. 
Na območju KS Rožno-Presladol je bilo v volilne imenike vpisanih 329 volivcev. Na voliščih je glasovalo 164 volivcev. Oddanih je bilo 164 glasovnic, od katerih so bile 3 neveljavne.
Za člane Sveta KS Rožno-Presladol so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Franc Gole, Rožno 3a, 8280 Brestanica
Branko Dvoršek, Presladol 21, 8280 Brestanica
Božidar Sajovec, Presladol 52, 8280 Brestanica
Mojca Škoberne, Presladol 37a, 8280 Brestanica
Vladimir Hriberšek, Rožno 36a, 8280 Brestanica
Anton Bohorč, Rožno 38a, 8280 Brestanica
Roman Simončič, Presladol 11, 8283 Blanca
XI. 
Na območju KS Senovo je bilo v volilne imenike vpisanih 3102 volivcev. Na voliščih je glasovalo 1309 volivcev. Oddanih je bilo 1309 glasovnic, od katerih jih je bilo 36 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Senovo so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Vlasta Moškon, Pot na Armes 5a, 8281 Senovo
Franc Simonišek, Gubčeva ulica 6, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 02
Anton Petrovič, Titova cesta 93, 8281 Senovo
Jernej Požun, Ulica senovskih borcev NOB 6, 8281 Senovo
Andrej Radi, Titova cesta 100, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 03
Jožica Mojca Četrtič, Cesta 1. maja 2b, 8281 Senovo
Romana Strnad, Cesta Ilije Gregoriča 1, 8281 Senovo
Bojan Brilej, Rudarska cesta 26, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 04
Ivan Umek, Mali Kamen 22, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 05
Vlado Grahovac, Reštanj 48, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 06
Jože Ivačič, Dovško 11, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 07
Ladislav Cerjak, Šedem 21, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 08
Silvo Kozole, Dobrova 50, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 09
Bogdan Brili, Brezje pri Dovškem 27, 8281 Senovo
VOLILNA ENOTA 10
Anton Remih, Stranje 13, 8283 Blanca
XII. 
Na območju KS Senuše je bilo v volilne imenike vpisanih 450 volivcev. Na voliščih je glasovalo 244 volivcev. Oddanih je bilo 244 glasovnic, od katerih so bile 3 neveljavne.
Za člane Sveta KS Senuše so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Jože Tomažin, Straža pri Raki 14b, 8274 Raka
Adam Šiško, Straža pri Raki 24, 8274 Raka
VOLILNA ENOTA 02
Natalija Brodnik, Senuše 29a, 8273 Leskovec pri Krškem
Vid Pirc, Drenovec pri Leskovcu 14, 8273 Leskovec pri Krškem
Damjan Kerin, Senuše 28a, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 03
Damjan Pavlin, Brezovska gora 11, 8273 Leskovec pri Krškem
Denis Zorič, Brezje pri Senušah 28, 8273 Leskovec pri Krškem
XIII. 
Na območju KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna je bilo v volilne imenike vpisanih 276 volivcev. Na voliščih je glasovalo 153 volivcev. Oddanih je bilo 153 glasovnic, od katerih so bile 4 neveljavne.
Za člane Sveta KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Mirjana Klinec, Spodnja Libna 5, 8270 Krško
Janko Kuselj, Spodnja Libna 18a, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 02
Andreas Repše, Spodnji Stari Grad 64, 8270 Krško
Alenka Lapuh, Spodnji Stari Grad 65, 8270 Krško
VOLILNA ENOTA 03
Aleksander Tomše, Spodnji Stari Grad 41, 8270 Krško
Mirjana Stergar, Spodnji Stari Grad 45A, 8270 Krško
XIV. 
Na območju KS Veliki Podlog je bilo v volilne imenike vpisanih 823 volivcev. Na voliščih je glasovalo 401 volivcev. Oddanih je bilo 401 glasovnic, od katerih jih je bilo 23 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Veliki Podlog so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Marjan Kovačič, Veliki Podlog 38, 8273 Leskovec pri Krškem
Zdravko Mežič, Veliki Podlog 55, 8273 Leskovec pri Krškem
Andreja Zidarič, Veliki Podlog 27a, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 02
Marko Marinčič, Gorica 12, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 03
Jernej Urbanč, Jelše 34, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 04
Martin Žibert, Mali Podlog 20, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 05
Jože Žičkar, Gržeča vas 24, 8273 Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 06
Karolina Cizerle, Pristava pri Leskovcu 23, 8273 Leskovec pri Krškem
XV. 
Na območju KS Veliki Trn je bilo v volilne imenike vpisanih 571 volivcev. Na voliščih je glasovalo 302 volivcev. Oddanih je bilo 302 glasovnic, od katerih je bilo 6 neveljavnih.
Za člane Sveta KS velik Trn so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Ana Srpčič, Veliki Trn 17, 8270 Krško
Boris Arh, Dalce 2, 8270 Krško
Anton Janc, Ravni 16, 8270 Krško
Jože Kapler, Ravni 17, 8273 Leskovec pri Krškem
Andrej Žarn, Vrhulje 4, 8270 Krško
Uroš Vidmar, Gorenja Lepa vas 4, 8270 Krško
Urška Pirc, Črešnjice nad Pijavškim 5, 8270 Krško
XVI. 
Na območju KS Zdole je bilo v volilne imenike vpisanih 758 volivcev. Na voliščih je glasovalo 389 volivcev. Oddanih je bilo 389 glasovnic, od katerih jih je bilo 14 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Zdole so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Žak Rožman, Anovec 18, 8272 Zdole
Peter Gasior, Pleterje 10, 8272 Zdole
VOLILNA ENOTA 02
Igor Šmajgl, Zdole 35a, 8272 Zdole
Marjan Gričar, Zdole 65a, 8272 Zdole
Janko Omerzu, Zdole 55, 8272 Zdole
VOLILNA ENOTA 03
Marjan Zorko, Ravne pri Zdolah 40a, 8272 Zdole
Drago Župevc, Ravne pri Zdolah 51, 8272 Zdole
VOLILNA ENOTA 04
Mitja Omerzel, Kostanjek 3, 8272 Zdole
Matjaž Ban, Kostanjek 14, 8272 Zdole
Št. 041-4/2018(O406)
Krško, dne 21. novembra 2018
Predsednik OVK Krško 
Bojan Trampuš l.r.
 
Namestnik predsednika OVK Krško 
Goran Vejnović l.r.
 
Člani OVK
Katarina Pompe l.r.
Filip Černelč l.r.
Silvia Ivačič l.r.
Miloš Kukovičič l.r.
Bojana Krhin l.r.
Albina Bezjak l.r.