Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

I 115/2018 Os-3226/18, Stran 2350
V izvršilni zadevi upnika B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, zoper dolžnico Gordano Malinović Marković, Kosovelova ulica 1, Pivka, zaradi izterjave 5.355,68 EUR s pripadki.
Izvršitelj Denis Paternost je bil v predmetni izvršilni zadevi, zaradi oprave izvršbe nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, imenovan z odredbo Okrajnega sodišča v Postojni, opr. št. I 115/2018 z dne 19. septembra 2018.
Izvršitelj Denis Paternost je razpisal rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: del stavbe 2502-90-1, ki stoji na parceli 2502 246/3, na naslovu Pivka, Kosovelova ulica 1 in se nahaja v kleti stavbe (št. etaže 1), njegova površina pa znaša 84 m2 (od tega 58,1 m2 uporabne površine).
Na rubež nepremičnine, ki je bil razpisan za dne 25. 10. 2018 ob 8.30, je povabil upnika in dolžnika. Upnik in dolžnik nista pristopila. Rubež nepremičnine se je zaključil ob 8.45.
Izvršitelj Denis Paternost je dne 25. 10. 2018 ob 8.30 zarubil nepremičnino: del stavbe 2502-90-1, ki stoji na parceli 2502 246/3, na naslovu Pivka, Kosovelova ulica 1 in se nahaja v kleti stavbe (št. etaže 1), njegova površina pa znaša 84 m2 (od tega 58,1 m2 uporabne površine).
Opozorilo: Objekt je zarubljen. Prepoveduje se kakršnakoli odtujitev pritiklin objekta ali zmanjšanje vrednosti objekta. Vse to je kaznivo dejanje in se preganja po uradni dolžnosti.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 11. 2018