Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3734. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Šentjur, stran 11760.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) izdaja Občinska volilna komisija Občine Šentjur
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Šentjur 
Na rednih volitvah dne 18. novembra 2018 je od skupnega števila volivcev 16.067 glasovalo po volilnem imeniku 8.190 volivcev. Volilna udeležba na ravni občine je bila 50,97 %. Pri tem je upoštevana udeležba na volitvah za župana, člane občinskega sveta in člane sveta krajevnih skupnosti.
V Občini Šentjur so bile redne volitve izvedene na skupno 34-ih voliščih (od tega je bilo izvedeno na enem volišču predčasno glasovanje).
1. VOLITVE ŽUPANA OBČINE ŠENTJUR:
Na podlagi izida volitev župana Občine Šentjur je izvoljen:
MARKO DIACI, roj. 20. 3. 1971, naslov: Cesta Valentina Orožna 8b, Šentjur.
2. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJUR:
Na podlagi izida volitev članov Občinskega sveta Občine Šentjur so izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 1 (10 mandatov)
1. STANISLAV ARTIČEK, roj. 19. 9. 1944, naslov: Na Lipico 2, Šentjur
2. mag. MARKO DIACI, roj. 20. 3. 1971, naslov: Cesta Valentina Orožna 8b, Šentjur
3. SARA ZUPANC, roj. 30. 4. 1987, naslov: Ulica II. bataljona 22, Šentjur
4. ROBERT POLNAR, roj. 1. 12. 1960, naslov: Kolodvorska ulica 4, Šentjur
5. SILVA KOŽELJ, roj. 3. 12. 1953, naslov: Kolodvorska ulica 8, Šentjur
6. MIHAELA ROŽEJ, roj. 6. 12. 1958, naslov: Pešnica 24, Šentjur
7. LOVRO PERČIČ, roj. 15. 2. 1974, naslov: Pešnica 8, Šentjur
8. NADJA VUGA, roj. 5. 8. 1988, naslov: Ulica I. celjske čete 14a, Šentjur
9. NEJC VALENČAK, roj. 15. 4. 2000, naslov: Prešernova ulica 11, Šentjur
10. TANJA PLAHUTA, roj. 27. 3. 1981, naslov: Prešernova ulica 3, Šentjur.
VOLILNA ENOTA 2 (8 mandatov)
1. ROK BUKOVŠEK, roj. 29. 7. 1994, naslov: Dolga Gora 10, Ponikva
2. SLAVKO ŠPUR, roj. 2. 5. 1951, naslov: Hotunje 25c, Ponikva
3. BARBARA KVAS OCVIRK, roj. 24. 11. 1977, naslov: Proseniško 90, Šentjur
4. STANKO KOPINŠEK, roj. 20. 9. 1968, naslov: Pletovarje 2a, Dramlje
5. ANDREJA OCVIRK, roj. 13. 2. 1975, naslov: Ponikva 71a, Ponikva
6. JELKA GODEC, roj. 21. 11. 1969, naslov: Ponikva 57, Ponikva
7. VILKO KRAMARŠEK, roj. 13. 11. 1966, naslov: Svetelka 19b, Dramlje
8. CIRILA LAVBIČ, roj. 18. 3. 1968, naslov: Lutrje 16, Ponikva.
VOLILNA ENOTA 3 (8 mandatov)
1. ANTON ŠPAN, roj. 16. 10. 1957, naslov: Doropolje 18, Planina pri Sevnici
2. BORIS BELEJ, roj. 28. 11. 1969, naslov: Drobinsko 1a, Gorica pri Slivnici
3. TATJANA ŠKORNIK TOVORNIK, roj. 2. 12. 1974, naslov: Dobrina 46, Loka pri Žusmu
4. DAMJAN MAČEK, roj. 17. 11. 1975, naslov: Lopaca 38e, Prevorje
5. SAŠA ROBIČ, roj. 22. 8. 1981, naslov: Planina pri Sevnici 65d, Planina pri Sevnici
6. ZDRAVKO HRIBERNIK, roj. 10. 3. 1967, naslov: Podlešje 2a, Kalobje
7. NEVENKA GRAČNER, roj. 8. 7. 1973, naslov: Lopaca 7b, Prevorje
8. MARKO VOUK, roj. 10. 5. 1976, naslov: Planina pri Sevnici 67, Planina pri Sevnici.
3. VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Na podlagi izida volitev za člane sveta v vseh volilnih enotah posameznih krajevnih skupnosti so izvoljeni naslednji kandidati:
KS BLAGOVNA (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Anton Hrovat, roj. 29. 12. 1955, naslov: Primož pri Šentjurju 27, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
2. Tone Svetina, roj. 6. 5. 1970, naslov: Lokarje 6a, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
3. Gregor Guzej, roj. 27. 2. 1993, naslov: Dole 23, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
4. Borut Herič, roj. 29. 3. 1970, naslov: Goričica 14a, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
5. Matej Brečko, roj. 3. 11. 1981, naslov: Zlateče pri Šentjurju 11a, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 06
6. Slavko Polajžar, roj. 29. 9. 1960, naslov: Cerovec 5, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 07
7. Anže Rezar, roj. 13. 5. 1984, naslov: Proseniško 84, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 08
8. Monika Plivac, roj. 26. 8. 1997, naslov: Proseniško 39c, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 09
9. Sašo Mulej, roj. 25. 4. 1992, naslov: Goričica 32, 3230 Šentjur.
KS DOLGA GORA (5 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Klemen Kadenšek, roj. 25. 9. 1995, naslov: Dolga Gora 18, 3232 Ponikva
2. Edi Kresnik, roj. 15. 9. 1969, naslov: Dolga Gora 8b, 3232 Ponikva
3. Danijel Kadenšek, roj. 22. 6. 1970, naslov: Dolga Gora 50a, 3232 Ponikva
4. Katarina Potočnik, roj. 31. 1. 1981, naslov: Dolga gora 60, 3232 Ponikva
5. Brigita Grm Fatur, roj. 30. 12. 1976, naslov: Dolga Gora 16, 3232 Ponikva.
KS DRAMLJE (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Primož Laubič, roj. 13. 5. 1975, naslov: Dramlje 33, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 02
2. Matija Križnik, roj. 9. 1. 1982, naslov: Trnovec pri Dramljah 41a, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 03
3. Franc Zdolšek, roj. 12. 3. 1965, naslov: Jazbine 20, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 04
4. Klemen Mastnak, roj. 9. 9. 1995, naslov: Šedina 15, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 05
5. Vilko Kramaršek, roj. 13. 11. 1966, naslov: Svetelka 19b, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 06
6. Nataša Seničar, roj. 27. 6. 1976, naslov: Jarmovec 4b, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 07
7. Stanko Kopinšek, roj. 20. 9. 1968, naslov: Pletovarje 2a, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 08
8. Franci Štrajhar, roj. 10. 5. 1990, naslov: Marija Dobje 23, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 09
9. Marko Lorger, roj. 12. 2. 1964, naslov: Razbor 14, 3222 Dramlje.
KS GROBELNO (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Miran Frece, roj. 3. 3. 1981, naslov: Grobelno – del 131, 3231 Grobelno
2. Roman Hriberšek, roj. 23. 4. 1962, naslov: Grobelno – del 151, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 02
3. Primož Gajšek, roj. 20. 7. 1985, naslov: Tratna pri Grobelnem 31, 3231 Grobelno
4. Boštjan Vipotnik, roj. 5. 4. 1978, naslov: Tratna pri Grobelnem 9a, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 03
5. Anton Martinčič, roj. 3. 11. 1970, naslov: Stopče 24, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 04
6. Viktor Verk, roj. 8. 5. 1971, naslov: Bezovje pri Šentjurju 17, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
7. Franci Slomšek, roj. 29. 9. 1988, naslov: Brezje ob Slomu 7, 3232 Ponikva.
KS KALOBJE (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Zdravko Hribernik, roj. 10. 3. 1967, naslov: Podlešje 2a, 3233 Kalobje
2. Anton Močnik, roj. 5. 6. 1976, naslov: Kalobje 9a, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 02
3. Cvetko Privšek, roj. 15. 10. 1971, naslov: Trška Gorca 17, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
4. Ivan Kocman, roj. 2. 7. 1961, naslov: Jazbin Vrh 2a, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 04
5. Roman Lavbič, roj. 31. 1. 1973, naslov: Vodice pri Kalobju 12, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 05
6. Franc Trupej, roj. 5. 2. 1980, naslov: Kostrivnica 16a, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 06
7. Ivan Šafran, roj. 1. 4. 1957, naslov: Kostrivnica 32, 3233 Kalobje.
KS LOKA PRI ŽUSMU (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Srečko Krajnčan, roj. 29. 3. 1967, naslov: Loka pri Žusmu 115, 3223 Loka pri Žusmu
2. Manica Krašovec, roj. 28. 3. 1973, naslov: Loka pri Žusmu 143, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 02
3. Milan Grobin, roj. 18. 5. 1959, naslov: Loka pri Žusmu 33, 3223 Loka pri Žusmu
4. Vida Kodrin Grobin, roj. 21. 6. 1957, naslov: Loka pri Žusmu 97, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 03
5. Robert Žafran, roj. 12. 5. 1971, naslov: Dobrina 8a, 3223 Loka pri Žusmu
6. Franci Užmah, roj. 18. 9. 1971, naslov: Dobrina 7, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 04
7. Branko Artnjak, roj. 22. 7. 1966, naslov: Hrastje 17, 3223 Loka pri Žusmu.
MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR (11 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Jure Raztočnik, roj. 22. 6. 1977, naslov: Cesta Valentina Orožna 11, 3230 Šentjur
2. Konrad Marot, roj. 19. 2. 1955, Cesta Valentina Orožna 9, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
3. Dejan Mulej, roj. 3. 9. 1978, naslov: Ulica Tončke Čečeve 17a, 3230 Šentjur
4. Laura Lajh Rauter, roj. 19. 11. 1976, naslov: Ulica I. celjske čete 34, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
5. Lovro Perčič, roj. 15. 2. 1974, naslov: Pešnica 8, 3230 Šentjur
6. Sašo Cvek, roj. 26. 12. 1965, naslov: Ulica talcev 6, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
7. Jure Godler, roj. 28. 1. 1974, naslov: Pod vrbco 20a, 3230 Šentjur
8. Andrej Koprivc, roj. 20. 8. 1982, naslov: Ulica skladateljev Ipavcev 35a, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
9. Zdenko Horvat, roj. 7. 1. 1949, naslov: Ulica Franja Malgaja 35, 3230 Šentjur
10. Robert Gajšek, roj. 1. 4. 1959, naslov: Romihova ulica 6, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 06
11. Matjaž Kovačič, roj. 21. 7. 1970, naslov: Kameno 4, 3230 Šentjur.
KS PLANINA PRI SEVNICI (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Darko Bobek, roj. 12. 4. 1974, naslov: Planina pri Sevnici 27, 3225 Planina pri Sevnici
2. Marko Vouk, roj. 10. 5. 1976, naslov: Planina pri Sevnici 67, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 02
3. Jurij Hladin, roj. 28. 2. 1964, naslov: Planinski vrh 10, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 03
4. Anton Špan, roj. 16. 10. 1957, naslov: Doropolje 18, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 04
5. Anton Senica, roj. 16. 10. 1974, naslov: Prapretno 1a, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 05
6. Ivan Koželj, roj. 20. 6. 1958, naslov: Podvine 8, 3225 Planina pri Sevnici
7. Anton Hladin, roj. 18. 4. 1970, naslov: Podlog pod Bohorjem 25, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 06
8. Simon Križnik, roj. 26. 12. 1979, naslov: Tajhte 5, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 07
9. Branko Leskovšek, roj. 2. 10. 1965, naslov: Loke pri Planini 9, 3225 Planina pri Sevnici.
KS PONIKVA (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Andreja Ocvirk, roj. 13. 2. 1975, naslov: Ponikva 71a, 3232 Ponikva
2. Roman Obreza, roj. 21. 3. 1962, Ponikva 25, 3232 Ponikva
3. Jože Šibal, roj. 28. 4. 1966, naslov: Uniše 6a, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 02
4. Marko Golež, roj. 25. 11. 1986, Hotunje 33a, 3232 Ponikva
5. Janko Pušnik, roj. 1. 12. 1962, naslov: Hotunje 10a, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 03
6. Bojan Dobnik, roj. 25. 7. 1969, naslov: Ostrožno pri Ponikvi – del 25, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 04
7. Franc Hrovatič, roj. 15. 10. 1966, naslov: Lutrje 28b, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 05
8. Srečko Keglič, roj. 29. 10. 1971, naslov: Srževica 28, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 06
9. Ivan Žogan, roj. 13. 10. 1964, naslov: Podgaj 13, 3232 Ponikva.
KS PREVORJE (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Damjan Maček, roj. 17. 11. 1975, naslov: Lopaca 38e, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 02
2. Darja Teržan, roj. 2. 12. 1965, naslov: Dobje pri Lesičnem 7, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 03
3. Jožko Špoljar, roj. 23. 7. 1965, naslov: Košnica 18b, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 04
4. Martin Arzenšek, roj. 25. 10. 1979, naslov: Krivica 54, 3262 Prevorje
5. Jožko Pacek, roj. 30. 4. 1982, naslov: Krivica 5, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 05
6. David Užmah, roj. 10. 3. 1985, naslov: Straška Gorca 27, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 06
7. Milan Obrez, roj. 16. 5. 1964, naslov: Žegar 2, 3262 Prevorje
Kandidat pod zaporedno številko 7 je bil izvoljen na podlagi žreba.
KS GORICA PRI SLIVNICI (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Janez Palčnik, roj. 24. 1. 1971, naslov: Gorica pri Slivnici 142, 3263 Gorica pri Slivnici
2. Franci Hrovatič, roj. 18. 5. 1961, naslov: Gorica pri Slivnici 72a, 3263 Gorica pri Slivnici
3. Martin Cmok, roj. 20. 9. 1966, naslov: Tratna ob Voglajni 11, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 02
4. Dušan Polenšek, roj. 21. 5. 1959, naslov: Turno 11a, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 03
5. Ludvik Žafran, roj. 27. 9. 1957, naslov: Bukovje pri Slivnici 1, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 04
6. Robert Plank, roj. 25. 7. 1973, naslov: Javorje 18, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 05
7. Božidar Golubovac, roj. 29. 7. 1986, naslov: Jelce 5a, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 06
8. Blaž Gologranc, roj. 20. 1. 1992, naslov: Voduce 26, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 07
9. Branko Petelinšek, roj. 10. 2. 1976, naslov: Slivnica pri Celju 27, 3263 Gorica pri Slivnici.
KS ŠENTJUR – RIFNIK (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Andrej Žmahar, roj. 11. 4. 1962, naslov: Sončna ulica 4, 3230 Šentjur
2. Mojca Kolar, roj. 16. 5. 1973, naslov: Leskovškova ulica 8, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
3. Robert Oset, roj. 19. 5. 1979, naslov: Črnoliška ulica 10, 3230 Šentjur
4. Jožef Cmok, roj. 16. 11. 1957, naslov: Črnoliška ulica 18, 3230 Šentjur
5. Antonija Krivec, roj. 7. 5. 1980, naslov: Poljska ulica 2, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
6. Marko Šuster, roj. 14. 9. 1978, naslov: Rifnik 12c, 3230 Šentjur
7. Božidar Brečko, roj. 16. 5. 1989, naslov: Jakob pri Šentjurju 8, 3230 Šentjur
8. Ivan Jurkošek, roj. 10. 7. 1978, naslov: Vodruž 39, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
9. Slavko Jezovšek, roj. 22. 2. 1952, naslov: Krajnčica 34, 3230 Šentjur.
KS VRBNO – PODGRAD (5 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Mojca Tomažin, roj. 9. 8. 1976, naslov: Vrbno 25c, 3230 Šentjur
2. Bogdan Šantej, roj. 26. 8. 1993, naslov: Vrbno 18a, 3230 Šentjur
3. Mateja Rozman, roj. 12. 7. 1978, naslov: Vrbno 28d, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
4. Damjan Biščan, roj. 15. 2. 1976, naslov: Podgrad 37b, 3230 Šentjur
5. Aleksander Dobovišek, roj. 7. 9. 1967, naslov: Podgrad 26, 3230 Šentjur.
Št. 041-0001/2018
Šentjur, dne 22. novembra 2018
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Občine Šentjur 
Lidija Zidanšek l.r.