Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3683. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj, stran 11626.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na 5. seji dne 22. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj 
I. 
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 45.336 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 20.227 volivcev ali 44,62 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
Na volitvah župana dne 18. 11. 2018 je bilo oddanih 20.182 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 330 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 19.852.
III. 
Posamezni kandidati, ki so navedeni po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov, so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
% glasov
7
Matjaž Rakovec 
6125
30.85
2
Zoran Stevanović mag.
4064
20.47
3
dr. Iztok Purič 
3636
18.32
1
Ivo Bajec 
3533
17.80
5
Robert Nograšek 
982
4.95
8
mag. Barbara Gunčar 
955
4.81
6
mag. Primož Terplan 
414
2.09
4
Bogomir Šubelj 
143
0.72
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavno oddanih glasov, zato se na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov, in sicer
1. Matjaž Rakovec, roj. 2. 9. 1964, Bobovek 30, Kranj, predlagatelj SD – Socialni demokrati
2. Zoran Stevanović mag., roj. 23. 2. 1982, Kocjanova ulica 32, Kranj, predlagatelj Robert Kranjec in skupina volivcev.
VI. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Kranj Boštjanu Trilarju, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatov za župana Mestne občine Kranj.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2015-375-(41/22)
Kranj, dne 22. novembra 2018
Predsednik 
Aljoša Ravnikar l.r.
 
Člani:
Helena Miklavčič l.r.
Ludvik Bambič l.r.
Branka Jurhar l.r.