Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3660. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice, stran 11557.

  
Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, ki so bile 18. novembra 2018, Občinska volilna komisija izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice 
V svete KS na območju Občine Brežice so bili izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE:
1. JERNEJ ANDREJAŠ, 26. 9. 1974, Artiče 59 A, 8253 Artiče
2. FRANC ZORKO, 20. 10. 1957, Arnovo selo 11, 8253 Artiče
3. ALEŠ KUKOVICA, 18. 11. 1972, Dečno selo 36, 8253 Artiče
4. KSENIJA SATLER, 24. 11. 1978, Dolenja vas pri Artičah 29, 8253 Artiče
5. DARJA GERMŠEK PREDANIČ, 4. 9. 1978, Glogov Brod 15, 8253 Artiče
6. ROBERT ŽERJAV, 20. 11. 1975, Spodnja Pohanca 15 A, 8253 Artiče
7. NATAŠA SAGERNIK, 29. 11. 1970, Trebež 32, 8253 Artiče
8. UROŠ PREDANIČ, 14. 7. 1984, Zgornji Obrež 19, 8253 Artiče
KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO:
1. MATEJ ŠEKORANJA, 7. 9. 1986, Pot na Žalce 15, 8259 Bizeljsko
2. ROK KELHER, 20. 8. 1995, Drameljšek 32, 8259 Bizeljsko
3. BLAŽ ZAGMAJSTER, 30. 10. 1970, Orešje na Bizeljskem 76, 8259 Bizeljsko
4. DARKO BALON, 18. 8. 1982, Stara vas – Bizeljsko 33/a, 8259 Bizeljsko
5. ROLAND MARTINI, 24. 8. 1974, Drenovec pri Bukovju 37, 8259 Bizeljsko
6. ALJOŠKA NAJGER RUNTAS, 17. 10. 1974, Brezovica na Bizeljskem 32, 8259 Bizeljsko
7. JOŽEF ILJAŽ, 13. 10. 1951, Nova vas ob Sotli 12, 8259 Bizeljsko
8. MATEJKA KMETIČ, 24. 3. 1979, Dramlja 24, 8259 Bizeljsko
9. ANTON STERMECKI, 17. 1. 1957, Gregovce 9, 8259 Bizeljsko
10. MARJETA SLATNER GERJEVIČ, 5. 7. 1967, Bukovje 8, 8259 Bizeljsko
11. ROBERT UMEK BABIČ, 22. 5. 1969, Vitna vas 23, 8259 Bizeljsko
KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE:
1. ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ, 28. 7. 1972, Brežice, Stiplovškova ulica 18A, 8250 Brežice
2. BOŠTJAN LUKEŽ, 7. 12. 1964, Brežice, Prešernova ulica 15, 8250 Brežice
3. UROŠ ŠKOF, 22. 9. 1972, Brežice, Gubčeva ulica 8, 8250 Brežice
4. BOJAN UREK, 24. 4. 1965, Brežice, Kopitarjeva ulica 3, 8250 Brežice
5. PETRA JUREČIČ, 10. 7. 1983, Brežice, Trdinova ulica 4, 8250 Brežice
6. NEJC POZVEK, 23. 7. 1986, Brežice, Župančičeva ulica 18, 8250 Brežice
7. PETRA GRAJŽL, 18. 10. 1978, Brežice, Cankarjeva ulica 17, 8250 Brežice
KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI:
1. SERGEJA BIZJAK, 19. 2. 1974, Boršt 10, 8263 Cerklje ob Krki
2. MIRA HORŽEN, 12. 9. 1966, Cerklje ob Krki 53, 8263 Cerklje ob Krki
3. PATRICIJA HALER, 28. 12. 1977, Črešnjice pri Cerkljah 60 E, 8263 Cerklje ob Krki
4. ALFONZ DUHANIČ, 11. 5. 1951, Gazice 7, 8263 Cerklje ob Krki
5. MONIKA FERENČAK, 17. 5. 1974, Dolenja Pirošica 15, 8263 Cerklje ob Krki
6. ALOJZ DIMIČ, 13. 8. 1951, Gorenja Pirošica 20, 8263 Cerklje ob Krki
7. ROBERT PEČAR, 11. 6. 1972, Stojanski Vrh 4, 8263 Cerklje ob Krki
8. DAMJAN KODRIČ, 11. 5. 1980, Vrhovska vas 8, 8263 Cerklje ob Krki
9. JERNEJ PAVLOVIČ, 15. 11. 1987, Bušeča vas 3, 8263 Cerklje ob Krki
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI:
1. ALOJZ ŠKRABL, 24. 5. 1963, Čatež ob Savi, Rimska cesta 34, 8250 Brežice
2. DUŠAN AGREŽ, 4. 8. 1957, Čatež ob Savi, Rimska cesta 45, 8250 Brežice
3. KATARINA SLAKONJA, 23. 6. 1972, Čatež ob Savi, Čateška ulica 13, 8250 Brežice
4. ALEKSANDER BRATANIČ, 25. 5. 1977, Cerina 8, 8250 Brežice
5. ANDREJ TOMŠE, 31. 1. 1979, Dobeno 1 C, 8250 Brežice
6. ROBERT BUDIČ, 31. 8. 1976, Dvorce 1 A, 8250 Brežice
7. BOŠTJAN HRIBAR, 5. 6. 1990, Prilipe 22, 8250 Brežice
8. ANTON BERIBAK, 7. 1. 1957, Sobenja vas 3, 8250 Brežice
9. JURE OŠTRBENK, 20. 6. 1987, Žejno 16, 8250 Brežice
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA:
1. JOŽE KELHAR, 30. 3. 1972, Gabrje pri Dobovi 33, 8257 Dobova
2. MARTIN KEŽMAN, 1. 9. 1951, Loče 48, 8257 Dobova
3. JOŽEF ŠAVRIČ, 12. 8. 1951, Mali Obrež 15, 8257 Dobova
4. PETER HERAKOVIČ, 9. 5. 1971, Mihalovec 15, 8257 Dobova
5. JANKO KRULC, 11. 3. 1963, Mostec 47, 8257 Dobova
6. MARJAN POLOVIČ, 29. 9. 1957, Rigonce 9b, 8257 Dobova
7. BRANKA STERGAR, 22. 11. 1965, Sela pri Dobovi 40A, 8257 Dobova
8. ZDENKA PETELINC, 7. 12. 1954, Sela pri Dobovi 92, 8257 Dobova
9. ANDREJ PINTERIČ, 30. 1. 1953, Veliki Obrež 69, 8257 Dobova
KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
1. DUŠAN HARAPIN, 30. 1. 1978, Bojsno 24, 8254 Globoko
2. MATJAŽ ŽMAVC, 16. 8. 1983, Bojsno 53, 8254 Globoko
3. BOŠTJAN BRATANIČ, 2. 10. 1988, Brezje pri Bojsnem 25, 8254 Globoko
4. SEBASTIJAN SEVNIK, 30. 9. 1977, Brezje pri Bojsnem 11, 8254 Globoko
5. FRANC KENE, 3. 12. 1947, Globoko 10 C, 8254 Globoko
6. NATAŠA ČIŽMEK, 14. 8. 1972, Globoko 63 A, 8254 Globoko
7. IGOR KOSTEVC, 7. 11. 1970, Mali Vrh 17, 8254 Globoko
8. JOŽE RADIČ, 3. 3. 1968, Mali Vrh 29, 8254 Globoko
9. MIHAEL PETANČIČ, 18. 5. 1973, Piršenbreg 33, 8254 Globoko
10. SLAVKO BIBIČ, 26. 11. 1959, Piršenbreg 65, 8254 Globoko
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM:
1. SLAVKO BIZJAK, 28. 12. 1955, Jesenice 8 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
2. ALEŠ BURJA, 10. 1. 1975, Jesenice 1, 8261 Jesenice na Dolenjskem
3. VERA ŠTAMPEK, 13. 10. 1961, Nova vas pri Mokricah 14 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
4. GREGOR BAJS, 14. 11. 1969, Nova vas pri Mokricah 7, 8261 Jesenice na Dolenjskem
5. SONJA POVH, 10. 11. 1973, Obrežje 36 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
6. ERVIN FRIGELJ, 26. 1. 1965, Obrežje 9 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
7. IVAN FRANKO, 1. 11. 1970, Podgračeno 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem
8. MILAN BAJS, 18. 4. 1973, Ribnica 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem
9. BOGDAN PALOVŠNIK, 28. 8. 1972, Slovenska vas 48 m, 8261 Jesenice na Dolenjskem
KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE:
1. SABINA ROŽMAN, 7. 8. 1977, Jereslavec 1 a, 8258 Kapele
2. MIHAELA BLAŽEVIČ, 3. 8. 1967, Kapele 49, 8258 Kapele
3. IVAN UREK, 11. 1. 1956, Kapele 25 B, 8258 Kapele
4. RUDOLF BOSINA, 6. 4. 1971, Podvinje 12, 8258 Kapele
5. JURE STANIČ, 11. 2. 1985, Rakovec 11, 8258 Kapele
6. IGOR ILJAŠ, 18. 3. 1968, Slogonsko 14 a, 8258 Kapele
7. SLAVKO KEBER, 2. 6. 1956, Slogonsko 38 a, 8258 Kapele
8. IVAN KROŠELJ, 11. 1. 1953, Vrhje 51 b, 8258 Kapele
9. ANDREJ ŽITNIK, 29. 11. 1977, Vrhje 75, 8258 Kapele
10. IVAN BOROŠAK, 7. 12. 1960, Župelevec 24 a, 8258 Kapele
11. MIRA ŠULER, 30. 11. 1957, Župelevec 29 a, 8258 Kapele
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE:
1. JOŽE OMRZEL, 8. 2. 1957, Križe 8, 3257 Podsreda
2. DARKO UMEK, 5. 3. 1969, Križe 25, 8282 Koprivnica
3. MAJDA BAN, 4. 4. 1966, Križe 21, 8282 Koprivnica
4. SIMON ZUPAN, 19. 9. 1980, Križe 2, 3257 Podsreda
5. TADEJA BRATANIČ, 19. 2. 1990, Križe 29A, 8282 Koprivnica
6. SILVO BRAČUN, 23. 9. 1974, Križe 12D, 8282 Koprivnica
7. IVAN GRMŠEK, 15. 9. 1963, Križe 10, 8282 Koprivnica
KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS:
1. MATEJ OBLAK, 23. 3. 1985, Krška vas 44 A, 8262 Krška vas
2. JOŽEF PILTAVER, 10. 3. 1957, Krška vas 48j, 8262 Krška vas
3. FRANC JUREČIČ, 17. 3. 1947, Krška vas 25, 8262 Krška vas
4. STANKO BUDIČ, 25. 5. 1955, Krška vas 41 A, 8262 Krška vas
5. ZVONKO GORIŠEK, 14. 9. 1959, Krška vas 110 A, 8262 Krška vas
6. DUŠAN BERIBAK, 28. 6. 1959, Krška vas 66a, 8262 Krška vas
7. STANKA RADANOVIČ, 26. 6. 1961, Krška vas 85, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS:
1. BORIS GRAMC, 21. 2. 1983, Čedem 2, 8263 Cerklje ob Krki
2. GREGOR MIRT, 23. 7. 1982, Globočice 4 e, 8262 Krška vas
3. VLADO FUMIĆ, 28. 7. 1966, Globočice 1 a, 8262 Krška vas
4. JOŠKO OŠTIR, 17. 1. 1957, Krška vas 4, 8262 Krška vas
5. BOŠTJAN GREGORIČ, 12. 4. 1972, Mrzlava vas 38, 8262 Krška vas
6. EMA IVANŠEK, 11. 11. 1977, Mrzlava vas 75 m, 8262 Krška vas
7. JOŽE GRAMC, 17. 3. 1958, Stankovo 2, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE:
1. MATJAŽ GRMŠEK, 12. 8. 1979, Pečice 24, 3257 Podsreda
2. DUŠAN GERMŠEK, 19. 2. 1963, Pečice 20, 3257 Podsreda
3. IVAN OMERZEL, 16. 8. 1972, Pečice 38, 3257 Podsreda
4. MANI GODLER, 18. 9. 1960, Pečice 31 b, 3257 Podsreda
5. IVANKA GERMŠEK, 28. 7. 1963, Pečice 20, 3257 Podsreda
6. MIHA MOČNIK, 2. 10. 1985, Pečice 35, 3257 Podsreda
7. JOŽE ZUPAN, 1. 2. 1946, Pečice 27, 3257 Podsreda
KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE:
1. BRANKO KOSTREVC, 14. 9. 1971, Blatno 19A, 8255 Pišece
2. ROBERT DUŠIČ, 11. 9. 1980, Blatno 16, 8255 Pišece
3. JOŽE JAGRIČ, 24. 10. 1965, Dednja vas 8, 8255 Pišece
4. VINCENC LESINŠEK, 6. 3. 1953, Dednja vas 13, 8255 Pišece
5. BOJAN TIČAR, 16. 5. 1960, Pavlova vas 78a, 8255 Pišece
6. TADEJ ŠKOF, 17. 7. 1977, Pavlova vas 5, 8255 Pišece
7. PETER SKRIVALNIK, 27. 1. 1954, Pišece 12a, 8255 Pišece
8. PRIMOŽ HRIBŠEK, 4. 5. 1986, Pišece 30, 8255 Pišece
9. JOŽE DENŽIČ, 7. 7. 1973, Podgorje pri Pišecah 77a, 8255 Pišece
10. NUŠKA OGOREVC, 27. 7. 1975, Podgorje pri Pišecah 30a, 8255 Pišece
KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE:
1. DAVOR KALIN, 28. 1. 1988, Dolenje Skopice 55, 8262 Krška vas
2. ZDRAVKO VEGELJ, 19. 1. 1960, Dolenje Skopice 32, 8262 Krška vas
3. MARTINA ZLOBKO, 7. 9. 1989, Dolenje Skopice 10, 8262 Krška vas
4. ALENKA POTOKAR, 3. 2. 1977, Gorenje Skopice 45a, 8262 Krška vas
5. BARBARA ŠURBEK VOGLAR, 27. 12. 1984, Dolenje Skopice 60, 8262 Krška vas
6. JERNEJ VEGELJ, 7. 10. 1984, Dolenje Skopice 18a, 8262 Krška vas
7. JOŽE VOGLAR, 25. 1. 1978, Dolenje Skopice 60, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE:
1. MIHAEL SOTLER, 9. 6. 1974, Curnovec 11, 8256 Sromlje
2. IVANKA PETERKOVIČ, 12. 9. 1954, Curnovec 10, 8256 Sromlje
3. TEREZIJA PETAN, 11. 3. 1951, Oklukova Gora 13, 8256 Sromlje
4. MARIJAN PAVOŠEV, 18. 9. 1957, Oklukova Gora 11, 8256 Sromlje
5. VLADO MOLAN, 31. 7. 1968, Silovec 5, 8256 Sromlje
6. LJUDMILA BAN, 6. 11. 1958, Sromlje 58, 8256 Sromlje
7. FERDO PINTERIČ, 15. 5. 1960, Sromlje 11, 8256 Sromlje
8. JOŽICA KOLMAN, 31. 3. 1961, Volčje 32 B, 8256 Sromlje
9. STANISLAV PETAN, 4. 5. 1947, Volčje 26, 8256 Sromlje
10. BOJAN VOLČANJŠEK, 29. 8. 1953, Zgornja Pohanca 39 B, 8256 Sromlje
11. ALEN KROŠELJ, 12. 11. 1991, Zgornja Pohanca 4 B, 8256 Sromlje
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART:
1. BRANKO HERVOL, 6. 5. 1950, Brezina 40, 8250 Brežice
2. BARBARA ŠKALER, 21. 2. 1969, Brezina 66 B, 8250 Brežice
3. ANDREJ ŠMAJGL, 13. 7. 1969, Cundrovec 5 b, 8250 Brežice
4. STANKO RADANOVIČ, 7. 4. 1955, Gornji Lenart 18, 8250 Brežice
5. MATIJA VIMPOLŠEK, 14. 2. 1985, Lenartova pot 22, 8250 Brežice
6. MOJCA FLORJANIČ, 29. 1. 1971, Cesta bratov Cerjakov 22, 8250 Brežice
7. LEONIDA ZAGMAJSTER JOVANOVIĆ, 19. 6. 1971, Čolnarska pot 20, 8250 Brežice
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA:
1. PRIMOŽ ČUDIČ, 26. 11. 1986, Brezje pri Veliki Dolini 29, 8261 Jesenice na Dolenjskem
2. DEJAN ZOFIČ, 7. 5. 1987, Cirnik 25, 8261 Jesenice na Dolenjskem
3. MARIJAN ŽIBERT, 10. 6. 1940, Gaj 2, 8261 Jesenice na Dolenjskem
4. MIHAEL PRAH, 20. 7. 1964, Koritno 16, 8261 Jesenice na Dolenjskem
5. ALEKSANDER ŠINKO, 13. 5. 1976, Laze 3 A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
6. FREDI ŽIBERT, 28. 8. 1964, Mala Dolina 3, 8261 Jesenice na Dolenjskem
7. MAJA BOHTE, 14. 12. 1978, Perišče 6 A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
8. ANDREJ PRIŠEL, 17. 3. 1965, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenjskem
9. SIMON IVANŠEK, 4. 6. 1982, Rajec 16, 8261 Jesenice na Dolenjskem
10. STANKO FAKIN, 14. 7. 1977, Velika Dolina 14, 8261 Jesenice na Dolenjskem
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE:
1. NATAŠA VREČAR ZORČIČ, 12. 6. 1976, Velike Malence 49C, 8262 Krška vas
2. ROBERT VELIČEVIČ, 19. 2. 1978, Velike Malence 32, 8262 Krška vas
3. SUZANA VELIČEVIČ, 29. 6. 1981, Velike Malence 22, 8262 Krška vas
4. KATARINA VOGRIN, 19. 12. 1982, Velike Malence 33, 8262 Krška vas
5. JERNEJ MAJZELJ, 17. 12. 1985, Velike Malence 6, 8262 Krška vas
6. ANĐELKO BOGNER, 24. 9. 1965, Velike Malence 31, 8262 Krška vas
7. PETER MAJZELJ, 7. 11. 1980, Velike Malence 6, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE:
1. NUŠKA HERVOL, 28. 4. 1973, Bukošek 67, 8250 Brežice
2. JURIJ PEZDIRC, 6. 8. 1976, Bizeljska cesta 49 e, 8250 Brežice
3. MATJAŽ BRATANIČ, 7. 11. 1974, Bukošek 9/a, 8250 Brežice
4. dr. TOMAŽ TEROPŠIČ, 22. 12. 1958, Ipavčeva ulica 6, 8250 Brežice
5. STANISLAVA MOLAN, 6. 5. 1948, Bukošek 43, 8250 Brežice
6. IZIDORA BERGANT, 17. 7. 1977, Marof 16, 8250 Brežice
7. ROK CAPL, 30. 9. 1987, Ulica Stanka Škalerja 27, 8250 Brežice.
Št. 041-1/2018
Brežice, dne 21. novembra 2018
Aleksander Zupančič l.r.
Predsednik 
Občinske volilne komisije Občine Brežice