Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3693. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 11644.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 23. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 45 članov mestnega sveta, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 227.473 volivcev, pri čemer je bilo 227.469 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, ter 4 volivci, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 102.593 volivcev ali 45.10 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, so:
– 4 glasovali s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II. 
1. Za izvolitev 45 članov mestnega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 102.593 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 2311 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 100.209.
III. 
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
1.
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
888
0,89
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5.077
5,07
3.
LEVICA
8.602
8,58
4.
LISTA KOLESARJEV 
IN PEŠCEV
1.877
1,87
5.
STRANKA ALENKE BRATUŠEK
2.422
2,42
6.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
2.945
2,94
7.
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
964
0,96
8.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1.696
1,69
9.
STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – ENAKOPRAVNI DEŽELANI
61
0,06
10.
NAPREJ SLOVENIJA – NPS
288
0,29
11.
ZELENI SLOVENIJE
1.559
1,56
12.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
1.631
1,63
13.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
19.200
19,16
14.
KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI
137
0,14
15.
DOBRA DRŽAVA
1.390
1,39
16.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
856
0,85
17.
LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA
320
0,32
18.
LISTA MARJANA ŠARCA
3.338
3,33
19.
SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE
267
0,27
20.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
4.228
4,22
21.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
42.463
42,37
IV. 
1. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
Zap. 
št.
Ime liste
Št. 
izvoljenih
1.
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
0
2.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
3.
LEVICA
4
4.
LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1
5.
STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1
6.
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1
7.
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
0
8.
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
0
9.
STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – ENAKOPRAVNI DEŽELANI
0
10.
NAPREJ SLOVENIJA – NPS
0
11.
ZELENI SLOVENIJE
0
12.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
0
13.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
10
14.
KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI
0
15.
DOBRA DRŽAVA
0
16.
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
0
17.
LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA
0
18.
LISTA MARJANA ŠARCA
1
19.
SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE
0
20.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
2
21.
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
23
2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
Lista: 2 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MOJCA SOJAR
2. JOŽEF HORVAT
Lista: 3 – LEVICA
1. MILAN JAKOPOVIČ
2. ASTA VREČKO
3. GREGA CIGLAR
4. URŠKA HONZAK
Lista: 4 – LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1. JANEZ STARIHA
Lista: 5 – STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1. MAŠA KOCIPER
Lista: 6 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1. DR. DRAGAN MATIĆ
Lista: 13 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. DR. ANŽE LOGAR
2. MOJCA ŠKRINJAR
3. DR. ZVONE ČADEŽ
4. KSENIJA SEVER
5. IGOR HORVAT
6. ANA ZAGOŽEN
7. UROŠ MINODRAŠ
8. IDA MEDVED
9. GREGOR SLABE
10. MARUŠA BABNIK
Lista: 18 – LISTA MARJANA ŠARCA
1. MAG. KATJA DAMIJ
Lista: 20 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. MARKO KOPRIVC
2. MARTINA VUK
Lista: 21 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ZORAN JANKOVIĆ
2. TJAŠA FICKO
3. PROF. JANEZ KOŽELJ
4. JELKA ŽEKAR
5. ALEŠ ČERIN
6. DR. MARTA BON
7. DEJAN CRNEK
8. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ
9. MARJAN SEDMAK
10. JULIJANA ŽIBERT
11. TOMAŽ KUČIČ
12. STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN
13. ANŽE MIKLAVEC
14. FRANČIŠKA TROBEC
15. ANTON PODOBNIK
16. MAG. MOJCA LOZEJ
17. IZTOK KORDIŠ
18. NADA VERBIČ
19. DANILO ŠARIĆ
20. BRUNA ANTAUER
21. DANIEL AVDAGIČ
22. EMILIJA MITROVIĆ MILOŠ
23. ANTON KASTELIC.
V. 
Člani, izvoljeni v Mestni svet Mestne občine Ljubljana na volitvah 18. 11. 2018, so:
1.
MOJCA SOJAR roj. 15. 7. 1964, 
Cesta Dolomitskega odreda 44, Ljubljana
2.
JOŽEF HORVAT roj. 3. 2. 1965, 
Cesta 24. junija 16, Ljubljana
3.
GREGA CIGLAR roj. 3. 5. 1997, 
Sojerjeva ulica 36, Ljubljana
4.
URŠKA HONZAK roj. 1. 2. 1988, 
Bratovševa ploščad 4, Ljubljana
5.
MILAN JAKOPOVIČ roj. 18. 7. 1972, 
Kotnikova ulica 21, Ljubljana
6.
ASTA VREČKO roj. 13. 8. 1984, 
Linhartova cesta 3, Ljubljana
7.
JANEZ STARIHA roj. 2. 9. 1976, 
Fabianijeva 33, Ljubljana
8.
MAŠA KOCIPER roj. 17. 7. 1972, 
Ob pristanu 8, Ljubljana
9.
DR. DRAGAN MATIĆ roj. 21. 6. 1964, 
Srednje Gameljne 18F, Srednje Gameljne
10.
DR. ANŽE LOGAR roj. 15. 5. 1976, 
Parmova ulica 40, Ljubljana
11.
KSENIJA SEVER roj. 24. 7. 1947, 
Pestotnikova ulica 3, Ljubljana
12.
IGOR HORVAT roj. 9. 10. 1973, 
Povšetova ulica 57, Ljubljana
13.
ANA ZAGOŽEN roj. 5. 9. 1987, 
Hafnerjeva ulica 6A, Ljubljana
14.
UROŠ MINODRAŠ roj. 25. 5. 1980, 
Glinškova ploščad 12, Ljubljana
15.
IDA MEDVED roj. 9. 2. 1955, 
Savska cesta 8A, Ljubljana
16.
GREGOR SLABE roj. 17. 4. 1989, 
Pot na Visoko 18, Ljubljana
17.
MARUŠA BABNIK roj. 9. 3. 1977, 
Sadinja vas 18, SADINJA VAS
18.
MOJCA ŠKRINJAR roj. 30. 11. 1955, 
Podjunska 16, Ljubljana
19.
DR. ZVONE ČADEŽ roj. 4. 12. 1966, 
Štihova ulica 6, Ljubljana
20.
MAG. KATJA DAMIJ roj. 6. 5. 1971, 
Šarhova ulica 22, Ljubljana
21.
MARTINA VUK roj. 22. 4. 1979, 
Polanškova 2, Ljubljana
22.
MARKO KOPRIVC roj. 14. 12. 1978, 
Poljanski nasip 30, Ljubljana
23.
ZORAN JANKOVIĆ roj. 1. 1. 1953, 
Vinterca 55, Ljubljana
24.
TJAŠA FICKO roj. 9. 9. 1981, 
Dunajska cesta 184A, Ljubljana
25.
PROF. JANEZ KOŽELJ roj. 19. 8. 1945, 
Tabor 5, Ljubljana
26.
JELKA ŽEKAR roj. 24. 10. 1949, 
Resljeva cesta 42, Ljubljana
27.
ALEŠ ČERIN roj. 18. 7. 1949, 
Gradaška ulica 20, Ljubljana
28.
DR. MARTA BON roj. 22. 3. 1962, 
Ane Ziherlove 14, Ljubljana
29.
DEJAN CRNEK roj. 5. 3. 1964, 
Kogejeva ulica 17, Ljubljana
30.
DUNJA PIŠKUR KOSMAČ roj. 23. 11. 1941, 
Rimska cesta 16, Ljubljana
31.
MARJAN SEDMAK roj. 23. 4. 1938, 
Ulica Bratov Učakar 6, Ljubljana
32.
JULKA ŽIBERT roj. 20. 8. 1938, 
Trubarjeva cesta 79, Ljubljana
33.
TOMAŽ KUČIČ roj. 12. 1. 1962, 
Tržna ulica 3, Ljubljana
34.
STANKA FERENČAK MARIN roj. 26. 6. 1955, Rusjanov trg 2, Ljubljana
35.
ANŽE MIKLAVEC roj. 24. 12. 1984, 
Novo naselje 5, Ljubljana
36.
FRANCKA TROBEC roj. 4. 10. 1944, 
Pod brezami 14, Ljubljana
37.
TONE PODOBNIK roj. 23. 6. 1942, 
Novo Polje cesta XVIII 4A, Ljubljana
38.
MAG. MOJCA LOZEJ roj. 16. 6. 1980, 
Anžurjeva ulica 6, Ljubljana
39.
IZTOK KORDIŠ roj. 16. 4. 1953, 
Hudovernikova ulica 4, Ljubljana
40.
NADA VERBIČ roj. 5. 4. 1956, 
Dolenjska cesta 149A, Ljubljana
41.
DANILO ŠARIĆ roj. 11. 11. 1962, 
Ramovševa ulica 23, Ljubljana
42.
BRUNA ANTAUER roj. 22. 5. 1954, 
Martina Krpana 7, Ljubljana
43.
DANIEL AVDAGIČ roj. 5. 8. 1977, 
Stoženska ulica 12A, Ljubljana
44.
EMILIJA MITROVIĆ MILOŠ roj. 30. 10. 1991, 
Španova pot 3, Ljubljana
45.
TONE KASTELIC roj. 23. 2. 1943, 
Bilečanska ulica 5, Ljubljana
VI. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-331/2018-2
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
 
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica 
ČLANI:
Vladimir Kočevar l.r.
Gregor Plantarič 
Darja Bučar 
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Rok Janez Šteblaj 
Katarina Krivic l.r.