Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3735. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan, stran 11762.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Škocjan na 8. seji dne 21. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan 
VOLITVE ŽUPANA 
I. 
1. Na volitvah dne, 18. 11. 2018, je imelo pravico voliti skupaj 2.631 volivcev, od tega:
a) 2.631 volivcev vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1.456 volivcev ali 55,34 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.456 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.
II. 
Za volitve župana je bilo oddanih 1.453 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 32
VELJAVNIH: 1.421
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jože Kapler
1.165 glasov (81,98 %)
2. Franc Kocjan
256 glasov (18,02 %)
Izvoljen kandidat za župana je:
Ime in priimek: Jože Kapler
Datum rojstva: 5. 8. 1967
Naslov stalnega prebivališča:
Zavinek 3, 8275 Škocjan
VOLITVE OBČINSKI SVET 
I. 
1. Na volitvah dne, 18. 11. 2018, je imelo pravico voliti skupaj 2.631 volivcev, od tega:
a) 2.631 volivcev vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1.456 volivcev ali 55,34 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.456 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.
II. 
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1085 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 42
VELJAVNIH: 1.414
Liste so dobile naslednje število glasov in mandatov na podlagi količnika po d'Hondtu:
Št. mandatov: 12
Zap.št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
Št. izvoljenih
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
548
38.76
6
Bučka – neodvisna lista
245
17.33
2
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
237
16.76
2
Lista za ljudi Občine Škocjan
214
15.13
2
Društvo upokojencev Škocjan
90
6.36
0
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
80
5.66
0
Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 548 Glasov: 38,76 % Št. izvoljenih: 6
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
12
Jože Zorko
Izvoljen
1
Jože Kapler
Izvoljen
2
Martina Kralj
Izvoljen
3
Milan Markelc
Izvoljen
4
Martina Božič
Izvoljen
5
Franc Matko
Izvoljen
Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 237 Glasov: 16,76 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
7
Matej Krnc
Izvoljen
1
Franc Kocjan
Izvoljen
Lista: 3 – BUČKA – NEODVISNA LISTA
Skupno št. glasov: 245 Glasov: 17,33 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
3
Alojz Hočevar
Izvoljen
1
Slavko Pungeršič 
Izvoljen
Lista: 4 – LISTA ZA LJUDI OBČINE ŠKOCJAN
Skupno št. glasov: 214 Glasov: 15,13 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
Izv./žreb.
1
Robert Janežič
Izvoljen
3
Klemen Mlakar
Izvoljen
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je Jože Kapler hkrati izvoljen za župana in člana občinskega sveta – lista SDS – Slovenska demokratska stranka. V kolikor se Jože Kapler zaradi izvolitve na funkcijo župana odpove funkciji člana občinskega sveta, je naslednji izvoljeni na listi SDS – Slovenska demokratska stranka Jožica Lindič.
Sestavni del poročila so vsi izpiski iz uradne aplikacije in se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva.
Poročilo se pošlje županu, Državni volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Poročilo se objavi v prvi naslednji številki občinskega glasila ter na uradni spletni strani občine in uradni oglasni deski občine.
Št. 041-0001/2018
Škocjan, dne 21. novembra 2018
Občinska volilna komisija Občine Škocjan 
Predsednik 
Bojan Avbar l.r.