Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3687. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško, stran 11634.

  
P O R O Č I L O 
o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško 
Občinska volilna komisija Krško je na 8. redni seji dne 21. 11. 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Krško, na volitvah, dne 18. 11. 2018, ugotovila:
I. 
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 21.615 volivcev.
Glasovalo je skupaj 10.188 volivcev ali 47,13 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Krško je bilo oddanih 10.188 glasovnic.
Zaradi dejstva, da so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo 599 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 9.589.
III. 
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
Z. št.
stranka/lista
VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
skupaj št. glasov
 % vseh glasov
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
644
507
885
583
380
2.999
31,28 %
2
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
170
290
358
410
312
1.540
16,06 %
3
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
142
194
567
157
177
1.237
12,90 %
4
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
214
189
323
134
228
1.088
11,35 %
5
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
30
51
165
51
180
477
4,97 %
6
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
64
142
101
57
97
461
4,81 %
7
LEVICA
68
71
238
58
25
460
4,80 %
8
ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
55
57
92
107
118
429
4,47 %
9
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
52
68
160
58
76
414
4,32 %
10
DD – DOBRA DRŽAVA
19
43
70
89
179
400
4,17 %
11
LISTA JOŽEFA ZUPANČIČA IN SKUPINE VOLIVCEV
84
84
0,88 %
SKUPAJ VELJAVNIH GLASOV
9.589
100,00 %
IV. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3, 45/08, 83/12 in 68/17), je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatom direktno podeljeno 10 mandatov.
VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena sta:
1. Vlado Grahovac, roj. 15. 5. 1961, Reštanj 48, Senovo
2. Franc Bogovič, roj. 2. 2. 1963, Koprivnica 39a, Koprivnica (preferenčni glas)
VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Jože Slivšek, roj. 29. 9. 1957, Zdole 36a, Zdole
VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 4 MANDATI
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena sta:
1. mag. Miran Stanko, roj. 28. 3. 1956, Stritarjeva ulica 17, Krško
2. Boštjan Pirc, roj. 2. 6. 1973, Gubčeva ulica 7, Krško (preferenčni glas)
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA, izvoljen je:
1. Dušan Dornik, roj. 22. 2. 1980, Cesta krških žrtev 40, Krško
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Jože Žabkar, roj. 30. 1. 1961, Papirniška ulica 15, Krško
VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena je:
1. Ana Somrak, roj. 1. 5. 1958, Ulica Anke Salmič 55, Leskovec pri Krškem (preferenčni glas)
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
2. Jože Olovec, roj. 10. 8. 1957, Vrtnarska pot 1, Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Janez Barbič, roj. 30. 4. 1969, Šutna 25, Podbočje
V. 
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 19 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.
Glede na že direktno podeljene mandate iz IV. točke tega poročila pripada posamezni stranki še:
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
4 mandati
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
3 mandati
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 
3 mandati
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3 mandati
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 mandat
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1 mandat
LEVICA 
1 mandat
ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
1 mandat
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1 mandat
DD – DOBRA DRŽAVA
1 mandat
JOŽEF ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
0 mandatov
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah. Zaradi preferenčnih glasov so Franc Bogovič (SLS), Boštjan Pirc (SLS) in Ana Somrak (SLS) dobili direktne mandate, medtem ko sta kandidata Matjaž Gomilšek (SDS) in Zdravko Urbanč (SDS) prehitela kandidata na prvem mestu:
Ime liste
VE
Izvoljen/a je
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1
Anton Petrovič, roj. 1. 12. 1961 
Titova cesta 93, Senovo
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
Milena Bogovič Perko, roj. 30. 7. 1959 
Mali Kamen 31b, Senovo
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1
Robert Kostevc, roj. 2. 1. 1973 
Koprivnica 3, Koprivnica
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2
Mojca Železnik, roj. 16. 10. 1966 
Jetrno selo 17, Brestanica
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2
Matjaž Gomilšek, roj. 19. 12. 1960 
Spodnji Stari Grad 54, Krško (preferenčni glas)
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
2
Aleš Zajc, roj. 20. 6. 1968 
Spodnji Stari Grad 36, Krško
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2
Vlado Bezjak, roj. 29. 3. 1954 
Armeško 45, Brestanica
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
3
Tajana Dvoršek, roj. 14. 2. 1979 
Valvasorjevo nabrežje 5b, Krško
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3
mag. Nataša Šerbec, roj. 4. 5. 1973 
Narpel 61, Krško
LEVICA
3
mag. Aleš Suša, roj. 10. 12. 1972 
Na Resi 1, Krško
NSI NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
Aljoša Preskar, roj. 24. 3. 1966 
Pot na Polšco 21, Krško
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
3
Dušan Šiško, roj. 9. 5. 1969 
Narpel 18, Krško
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4
Franc Lekše, roj. 3. 1. 1945 
Veliki Trn 18, Krško
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4
Damjan Mežič, roj. 13. 2. 1980 
Senuše 52, Leskovec pri Krškem
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4
Kristina Ogorevc Račič, roj. 12. 8. 1981 
Vihre 21, Leskovec pri Krškem
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5
Zdravko Urbanč, roj. 25. 9. 1961 
Veliko Mraševo 23, Podbočje (preferenčni glas)
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
5
Silvo Krošelj, roj. 28. 12. 1974 
Cirje 6, Raka
DD – DOBRA DRŽAVA
5
Damjana Pirc, roj. 1. 9. 1977 
Podulce 25, Raka
ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
5
Luka Gramc, roj. 30. 6. 1987 
Podbočje 67, Podbočje
VI 
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini: 29
Zap. št.
Količnik
Št.
Ime liste
2999.00 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
1540.00 
 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
1499.50 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
1237.00 
 
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
1088.00 
 
SOCIALNI DEMOKRATI 
999.67 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
770.00 
 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
749.75 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
618.50 
 
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
10 
599.80 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
11 
544.00 
 
SOCIALNI DEMOKRATI 
12 
513.33 
 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
13 
499.83 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
14 
477.00 
 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
15 
461.00 
 
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
16 
460.00 
 
LEVICA 
17 
429.00 
 
STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 
18 
428.43 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
19 
414.00 
 
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
20 
412.33 
 
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
21 
400.00 
 
DOBRA DRŽAVA 
22 
385.00 
 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
23 
374.88 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
24 
362.67 
 
SOCIALNI DEMOKRATI 
25 
333.22 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
26 
309.25 
 
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
27 
308.00 
 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
28 
299.90 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
29 
272.64 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
30 
272.00 
 
SOCIALNI DEMOKRATI 
31 
256.67 
 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
32 
249.92 
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način opisan v točki II. tega poročila (tretji odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah). Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje število mandatov:
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
11 mandatov
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
5 mandatov
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 
4 mandati
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3 mandati
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 mandat
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1 mandat
LEVICA 
1 mandat
ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
1 mandat
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1 mandat
DD – DOBRA DRŽAVA
1 mandat
JOŽEF ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
0 mandatov
VII. 
Člani občinskega sveta občine Krško izvoljeni na volitvah 18. 11. 2018 so:
V volilni enoti 1:
1. Vlado Grahovac
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Franc Bogovič
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Anton Petrovič
– SD SOCIALNI DEMOKRATI
4. Milena Bogovič Perko
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Robert Kostevc
– SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA
V volilni enoti 2:
1. Jože Slivšek
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Mojca Železnik
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Matjaž Gomilšek
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Aleš Zajc
– SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA
5. Vlado Bezjak
– DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
V volilni enoti 3:
1. mag. Miran Stanko
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Boštjan Pirc
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Dušan Dornik
– SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA
4. Tajana Dvoršek
– SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA
5. Jože Žabkar
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6. mag. Nataša Šerbec
– SD SOCIALNI DEMOKRATI
7. mag. Aleš Suša
– LEVICA
8. Aljoša Preskar
– NSI NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
9. Dušan Šiško 
– SNS SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
V volilni enoti 4:
1. Ana Somrak
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Franc Lekše
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Damjan Mežič 
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Kristina Ogorevc Račič
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. Jože Olovec
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
V volilni enoti 5:
1. Janez Barbič
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Zdravko Urbanč
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Silvo Krošelj
– SD SOCIALNI DEMOKRATI
4. Damjana Pirc
– DD DOBRA DRŽAVA
5. Luka Gramc
– ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
Št. 041-4/2018(O406)
Krško, dne 21. novembra 2018
Predsednik OVK Krško 
Bojan Trampuš l.r.
 
Namestnik predsednika OVK Krško 
Goran Vejnović l.r.
 
Člani OVK
Katarina Pompe l.r.
Filip Černelč l.r.
Silvia Ivačič l.r.
Miloš Kukovičič l.r.
Bojana Krhin l.r.
Albina Bezjak l.r.