Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3742. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Železniki, stran 11775.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Železniki na seji dne 21. 11. 2018 sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Železniki 
Od 5464-ih volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 2.316 volivcev, kar predstavlja 42,39 %-no udeležbo.
I. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA 
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 2316 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 247 glasovnic.
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. ANTON LUZNAR
2069 glasov
100,00 %
OVK je skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:
ANTON LUZNAR, roj. 5. 4. 1961, Selca 166, Selca.
II. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA 
Pri volitvah članov občinskega sveta je bilo oddanih 2316 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 61 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so v posameznih volilnih enotah prejele naslednje število glasov:
Št. liste
Ime liste
Število glasov
I. VE
II. VE
III. VE
SKUPAJ
1.
1. Slovenska demokratska stranka – SDS
173
199
155
527
2.
2. Glas za otroke in družine
34
60
/
94
3.
3. Nova Slovenija – krščanski demokrati
85
76
85
246
4.
4. Slovenska ljudska stranka – SLS
206
247
483
936
5.
5. Levica
117
37
19
173
6.
6. Socialni demokrati – SD
128
71
80
279
SKUPAJ
743
690
822
2255
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 8 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 106.14
Glasov
 % glasov
Mandati
 % ostanka
Št. liste
Ime liste
173
23.28
1
62.99
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
34
4.58
0
32.03
2
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
85
11.44
0
80.08
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
206
27.73
1
94.08
4
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
117
15.75
1
10.23
5
LEVICA
128
17.23
1
20.59
6
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5 količnik: 138.00
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
199
28.84
1
44.20
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
60
8.70
0
43.48
2
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
76
11.01
0
55.07
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
247
35.80
1
78.99
4
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
37
5.36
0
26.81
5
LEVICA
71
10.29
0
51.45
6
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5 količnik: 164.40
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
155
18.86
0
94.28
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
85
10.34
0
51.70
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
483
58.76
2
93.80
4
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
19
2.31
0
11.56
5
LEVICA
80
9.73
0
48.66
6
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se je preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdelilo na ravni občine, na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 17 (d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 17 količnikov naslednje:
Zap. št.
Količnik
Ime liste
1
936.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
2
527.00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3
468.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
4
312.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
5
279.00
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
6
263.50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
7
246.00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
8
234.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
9
187.20
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
10
175.67
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
11
173.00
LEVICA
12
156.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
13
139.50
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
14
133.71
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
15
131.75
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
16
123.00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
17
117.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Istoimenskim listam se je pri delitvi mandatov na ravni Občine Železniki dodelilo toliko mandatov, kolikor je znašala razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati so se dodelili listam v tistih volilnih enotah, ki so imele največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah:
Št. liste
Ime liste
VE
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
4
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
1
4
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
2
4
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
4
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
6
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
2
Kandidati so izvoljeni po vr stnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Člani občinskega sveta Občine Železniki, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018, so:
VE
Ime in priimek
Naslov
Ime liste
1
Miran ŠTURM
Dašnica 47, Železniki
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
Anita GASER
Na Kresu 15, Železniki
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
Franc TUŠEK
Dašnica 100, Železniki
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
Matej ŠUBIC
Log 5, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
1
Tomaž WEIFFENBACH
Na plavžu 11, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
1
Blaž VRHUNC
Jesenovec 13, Železniki
LEVICA
1
Zora BONČA
Dašnica 122, Železniki
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
2
Branka KREK PETRINA
Selca 11a, Selca
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2
Janez THALER
Selca 7, Selca
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
Julijana PREVC
Dolenja vas 80, Selca
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
2
Aleš BERTONCELJ
Lajše 17, Selca
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
2
Jože PREZL
Studeno 1, Železniki
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
3
Tomaž DEMŠAR
Rudno 13, Železniki
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3
Alenka LOTRIČ
Dražgoše 32a, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
Jurij DEMŠAR
Martinj Vrh 37, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
Primož PINTAR
Spodnja Sorica 8, Sorica
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
Božo PREZELJ
Podporezen 6, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
III. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
· KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
BRANKA PETERNELJ
DAVČA 9
76
2.
IGOR KEJŽAR
DAVČA 72
90
3.
GREGOR KODER
DAVČA 10
76
4.
BOŠTJAN BEVK
DAVČA 60
73
5.
JOŽICA BEVK
DAVČA 26
79
6.
KLAVDIJA KEJŽAR
DAVČA 71
62
7.
TINA JEMEC
DAVČA 25b
83
8.
ALEŠ ČEMAŽAR
DAVČA 49
65
Člani sveta Krajevne skupnosti Davča, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018, so:
1.
IGOR KEJŽAR
DAVČA 72
2.
TINA JEMEC
DAVČA 25b
3.
JOŽICA BEVK
DAVČA 26
4.
BRANKA PETERNELJ
DAVČA 9
5.
GREGOR KODER
DAVČA 10
6.
BOŠTJAN BEVK
DAVČA 60
7.
ALEŠ ČEMAŽAR
DAVČA 49
· KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
BORIS EGART
DOLENJA VAS 110
85
2.
JANEZ RAKOVEC
DOLENJA VAS 46
80
3.
TOMAŽ RAKOVEC
DOLENJA VAS 86
77
4.
JERNEJ BEŠTER
DOLENJA VAS 49
95
5.
JULIJANA PREVC
DOLENJA VAS 80
97
6.
IRENA RIHTARŠIČ
DOLENJA VAS 59
64
7.
TJAŠA GUZELJ
DOLENJA VAS 50
66
Člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018, so:
1.
JULIJANA PREVC
DOLENJA VAS 80
2.
JERNEJ BEŠTER
DOLENJA VAS 49
3.
BORIS EGART
DOLENJA VAS 110
4.
JANEZ RAKOVEC
DOLENJA VAS 46
5.
TOMAŽ RAKOVEC
DOLENJA VAS 86
6.
TJAŠA GUZELJ
DOLENJA VAS 50
7.
IRENA RIHTARŠIČ
DOLENJA VAS 59
· KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE – RUDNO
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
ALENKA LOTRIČ
DRAŽGOŠE 32a
94
2.
PRIMOŽ JELENC
DRAŽGOŠE 28
75
VOLILNA ENOTA 2
1.
ANDRAŽ VALCL
DRAŽGOŠE 15
22
2.
ANA JELENC
DRAŽGOŠE 3a
19
3.
JURE KAVČIČ
DRAŽGOŠE 13
33
VOLILNA ENOTA 3
1.
IVANA KELC
RUDNO 28
52
2.
MARJETA DEMŠAR
RUDNO 26
69
3.
PAVEL SELJAK
RUDNO 3
75
Člani sveta Krajevne skupnosti Dražgoše – Rudno, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018, so:
1.
ALENKA LOTRIČ
DRAŽGOŠE 32a
2.
PRIMOŽ JELENC
DRAŽGOŠE 28
3.
JURE KAVČIČ
DRAŽGOŠE 13
4.
ANDRAŽ VALCL
DRAŽGOŠE 15
5.
PAVEL SELJAK
RUDNO 3
6.
MARJETA DEMŠAR
RUDNO 26
7.
IVANA KELC
RUDNO 28
· KRAJEVNA SKUPNOST SELCA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
SANDI DOLENC
KALIŠE 12
19
VOLILNA ENOTA 2
1.
BLAŽ RIHTARŠIČ
LAJŠE 5
61
VOLILNA ENOTA 3
1.
SIMON POTOČNIK
ZABREKVE 11
52
VOLILNA ENOTA 4
1.
ANDREJ GARTNER
GOLICA 10
18
VOLILNA ENOTA 5
1.
PETER KREK 
SELCA 11a
50
2.
TOMAŽ HABJAN
SELCA 149
47
3.
BRANKA KREK PETRINA
SELCA 11a
50
VOLILNA ENOTA 6
1.
JANEZ ŠTIBELJ
SELCA 68a
78
2.
MARIJA DEMŠAR
SELCA 172
61
3.
JULIJANA GARTNER
SELCA 128
52
Člani sveta Krajevne skupnosti Selca, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018, so:
1.
SANDI DOLENC
KALIŠE 12
2.
BLAŽ RIHTARŠIČ
LAJŠE 5
3.
SIMON POTOČNIK
ZABREKVE 11
4.
ANDREJ GARTNER
GOLICA 10
5.
PETER KREK 
SELCA 11a
6.
BRANKA KREK PETRINA
SELCA 11a
7.
JANEZ ŠTIBELJ
SELCA 68a
8.
MARIJA DEMŠAR
SELCA 172
9.
JULIJANA GARTNER
SELCA 128
· KRAJEVNA SKUPNOST SORICA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
MATEJ PINTAR
ZG. SORICA 1a
127
2.
TINA ŠUBIC
SP. SORICA 4
42
3.
JERNEJA FAJFAR
SP. SORICA 30
38
4.
GREGOR GASSER
SP. SORICA 14
82
5.
BERNARD DROL
ZG. SORICA 75
76
6.
POLONA KENDA
ZG. SORICA 18
41
7.
ANDREJ JENSTRLE
PODPOREZEN 3
84
8.
KLEMEN ŠUBIC
SP. SORICA 4a
73
9.
ERIKA TAVČAR
ZG. SORICA 60
46
10.
MATIJA OKORN
SP. SORICA 1
65
11.
LEON KEJŽAR
SP. DANJE 10a
85
12.
MARJETKA ULBL
SP. SORICA 25
36
13.
ROMAN KEJŽAR
ZG. SORICA 17a
78
14.
GAŠPER GASSER
ZABRDO 7
33
15.
MAJA KEJŽAR
SP. SORICA 20
38
Člani sveta Krajevne skupnosti Sorica, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018, so:
1.
MATEJ PINTAR
ZG. SORICA 1a
2.
LEON KEJŽAR
SP. DANJE 10a
3.
ANDREJ JENSTRLE
PODPOREZEN 3
4.
GREGOR GASSER
SP. SORICA 14
5.
ROMAN KEJŽAR
ZG. SORICA 17a
6.
BERNARD DROL
ZG. SORICA 75
7.
KLEMEN ŠUBIC
SP. SORICA 4a
· KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
BLAŽ VRHUNC
ŽELEZNIKI, JESENOVEC 13
41
2.
PETER ARKO
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 50
41
VOLILNA ENOTA 2
1.
JANEZ RAKOVEC
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 18
116
VOLILNA ENOTA 3
1.
NIKO ŠUBIC
ŽELEZNIKI, DAŠNICA 60a
297
2.
BOŠTJAN GARTNAR
ŽELEZNIKI, NA KRESU 23
176
VOLILNA ENOTA 4
1.
URH DEMŠAR
ŽELEZNIKI, LOG 64
199
VOLILNA ENOTA 5
1.
STANISLAV HAJDINJAK
STUDENO 35
60
VOLILNA ENOTA 6
1.
ANITA DERLINK
OSOJNIK 1
104
VOLILNA ENOTA 7
1.
JURIJ DEMŠAR
MARTINJ VRH 37
103
VOLILNA ENOTA 8
1.
ANŽE ČIKIČ
OJSTRI VRH 3
45
VOLILNA ENOTA 9
1.
SIMON TOLAR
PRTOVČ 6a
59
Člani sveta Krajevne skupnosti Železniki, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018, so:
1.*
BLAŽ VRHUNC
ŽELEZNIKI, JESENOVEC 13
2.
JANEZ RAKOVEC
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 18
3.
NIKO ŠUBIC
ŽELEZNIKI, DAŠNICA 60a
4.
BOŠTJAN GARTNAR
ŽELEZNIKI, NA KRESU 23
5.
URH DEMŠAR
ŽELEZNIKI, LOG 64
6.
STANISLAV HAJDINJAK
STUDENO 35
7.
ANITA DERLINK
OSOJNIK 1
8.
JURIJ DEMŠAR
MARTINJ VRH 37
9.
ANŽE ČIKIČ
OJSTRI VRH 3
10.
SIMON TOLAR
PRTOVČ 6a
*kandidat je bil izvoljen z žrebom
Št. 041-1/2018-278
Železniki, dne 22. novembra 2018
Anže Kavčič l.r.
Predsednik OVK 
Občine Železniki