Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3713. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica, stran 11671.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Osilnica sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica 
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na 6. redni seji dne 19. 11. 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah za župana Občine Osilnica dne 18. novembra 2018, ugotovila:
I. 
1. Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 351 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 286 volivcev ali 81,48 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:
– 285 volivcev glasovalo na voliščih,
– 1 volivec glasoval na domu,
– 0 volivcev glasovalo po pošti.
II. 
Za volitve župana Občine Osilnica je bilo oddanih 286 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov, kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 5 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 281 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
kandidat
št. glasov
 % glasov
1.
ANTUN VOLF
133
47,33
2.
ALENKA KOVAČ
148
52,67
III. 
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je skladno z določbami 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je za županjo Občine Osilnica izvoljena naslednja kandidatka:
Alenka KOVAČ, rojena 25. decembra 1978, stanujoča na naslovu Sela 1, 1337 Osilnica, ker je dobil/-a večino veljavnih glasov.
Št. 041-0001/2018/160
Osilnica, dne 19. novembra 2018
Blaž Volf l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Osilnica